Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Oбластна конференция на тема „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“

На 21 октомври 2022 г. град Елин Пелин бе домакин на областна конференция на тема „Общ устройствен план на община – механизъм за модерно управление на общинските територии“. Събитието бе организирано от Община Елин Пелин, Областната администрация на Софийска област и Камара архитектите в България Регионална колегия София Област. Участие взеха главните архитекти на общините от София-област, преподаватели във висши училища, изследователи, проектанти, общински служители. Представени бяха важни проблеми свързани с изработването, одобряването и прилагането на „Общ устройствен план на община“. Конференцията се проведе присъствено и онлайн в официалния сайт и канали на община Елин Пелин.

Конференцията беше открита от проф. Валери Иванов – модератор на събитието. В приветственото си слово към присъстващите и организаторите на конференцията доц. инж. Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин изтъкна колко е важна финансовата децентрализация на общините от Софийска област. „Финансовата децентрализация на общините в страната ще даде възможност на мениджмънта на различните български общини, на областната управа и на главните архитекти да изградят един формат, който да облекчи трафика в населените места, да подобри инфраструктурата и средата за гражданите, както и да създаде по-добри условия за бизнес и инвестиции“ – допълни кмета на Община Елин Пелин.

Поздравление към участниците в конференцията и пожелание за успех бе получено и от присъстващите гости в лицето на:

 • г-н Радослав Стойчев – областен управител на Софийска област
 • арх. Борислав Владимиров – председател на УС на РК София-област на КАБ
 • арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
 • арх. Иван Бобев – представител на „Националния център за териториално развитие“ ЕАД
Поздравителни адреси за провеждането на областната конференция бяха получени още от проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на УС на Съюза на архитектите в България, от проф. д-р арх. Орлин Давчев – декан на Архитектурния факултет на УАСГ и от композитора Андрей Дреников.

 

По време на конференцията бяха изнесени 11 авторски доклада от значими и утвърдени специалисти в областта на устройственото планиране. Събитието продължи цял ден като бяха представени темите:

 • „Общи устройствени планове – проблеми и предизвикателства“ на урб. Николай Енчев
 • „Нормативни документи в градоустройството – история и съвремие“ от проф. д.а.н арх. Атанас Ковачев
 • „Функционални връзки и възможности за съвместни проекти на общините в агломерационния ареал на град София“ на арх. Жоржета Рафаилова
 • „Актуални нормативни аспекти на общия устройствен план“ от проф. д.а.н арх. Борислав Борисов
 • „Връзката между стратегическото и устройственото планиране“ на арх. Белин Моллов
 • „Процедиране на общ устройствен план на община“ от арх. Борислав Кръстев
 • „Прилагане на общ устройствен план на община и ролята на ГИС в устройственото планиране“ на гл. ас. арх. Димитър Калоянов
 • „Културното наследство в процеса по изработване и прилагане на общ устройствен план“ от арх. Диана Петкова
 • „Финансиране при прилагането на общите устройствени планове“ на проф. д-р арх. Александър Слаев
 • „Ролята на областната администрация в устройственото планиране“ от арх. Даниела Арбова
 • „Синкретични репродукции на общия устройствен план и неговите разновидности“ на доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

Споделен бе огромен по обем положителен опит, резултати от научни изследвания и конкретни решения за повишаване качеството в изпълнението на общите устройствени планове и наложителните промени в законовата уредба, както и взаимодействието между тях. Материалите от конференцията предоставят прекрасна възможност на участниците в конференцията да повишат своите знания и умения, както и да бъдат формулирани съответни предложения към компетентните институции и организации в страната, към цялата широка общественост.

Участниците в конференцията единодушно приеха следните предложения:

 • Организаторите на конференцията да предприемат необходимите действия за публикуване на изнесените доклади в самостоятелен сборник.
 • КАБ РК София Област и Софийската областна администрация да инициират организацията и провеждането на национална конференция по проблемите на устройственото планиране у нас.

Областната конференция завърши с две интересни и атрактивни събития. В Рутуалната зала на Община Елин Пелин се състоя откриване на изложба на известния български архитект и художник Белин Моллов. Тя е вдъхновена от архитектурата на общините в Софийска област и представя картини на знакови сгради, паметници, площади и архитектурни ансамбли. Картините са представени и на голямата изложбена площ върху таблата на пл. „Независимост“ за радост на жителите и гостите на гр. Елин Пелин.

В края на деня на пл. „Независиимост“ имаше музикална програма от детски и младежки състави и изпълнители, възпитаници на НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин като поздрав към главните архитекти от Софийска област и гостите на града ни. 

В програмата взеха участие Жаки, Кети, Елица, Диана и Грета от „Вокална академия“ с ръководител Соня Станчева. Видяхме шопските ритми в изпълнение на танцьорите от Детско-юношески танцов ансамбъл „Ради Радев“ с ръководител Яна Йорданова при народното читалище в гр. Елин Пелин. Гостите се насладиха и на Димана Димитрова, първокласничка от НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин, която изпълни стихотворението: „Химн за град Елин Пелин“ на местния творец Георги Стойков.