Конференция за законодателните и технологичните предизвикателства пред процедурите за изграждане на енергийно ефективни сгради

Дата : 14 март 2012г.
Място: София, Интер Експо Център, в рамките на Bulgaria Building Week

Основни акценти от програмата:

Оперативна програма „Регионално развитие“
Схема BG 161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“
•Оценка на съществуващия сграден фонд и енергийното му обновяване.
•Усвояване на средства за енергийна ефективност по Оперативна програма „Регионално развитие“ и други европейски програми.
•Техническо, законодателно и административно обезпечаване на процеса за изпълнение на енергийното обновяване на сградния фонд.
•Други възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност

Програмата