Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на РК София Област

Уважаеми колеги,
Изпращаме официална покана към Вас за участие в Общото събрание на КАБ Регионална колегия София Област, което ще се проведе на 04 април 2023г. / вторник/ в УАСГ, бул.“Христо Смирненски“ 1, етаж 2, зала 226.
Официален начален час на събранието и регистрация 17:00ч.
При липса на кворум в 17:00ч. събранието ще започне в 18:00ч.

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на комисии за провеждане на ОС на РК София област;
   – Избор на преброители;
   – Мандатна комисия;
   – Комисия по избора;
2. Отчет за дейността на РК София Област за 2022г.;
3. Избор на представители на КАБ РК СО в ОЕСУТ за период 2023/2024г.;
4. Избор на делегати за ОС на КАБ на 28 и 29 април 2023 г. в Поморие, хотел „Wave Resort“, зала „Черно море“;
5. Обсъждане и приемане на бюджет за 2023г.
6. Номинации на РК СО за участие в комисии на ОС на КАБ;
7. Обсъждане и приемане на предложения и решения към Общото събрание на КАБ
8. Разни