Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Международен ден за опазване на недвижимото културно наследство посветен на 100 годишнината от рождението на проф. арх. Пейо Бербенлиев

Уважаеми колеги,

Отправяме официална покана към Вас, за да отбележим заедно Международния ден за опазване на недвижимото културно наследство. Събитието ще се проведе на 18 април от 18 часа в “Централния дом на архитекта” на ул.”Кракра” 11, ет. 2 и е посветено на 100 годишнината от рождението на проф. арх. Пейо Бербенлиев.

 

Програма

  • Беседа за живота и професионалните постижения на проф. арх. Бербенлиев в сферата на опазването на недвижимото културно наследство
  • Изложба “Брациговска архитектурно строителна школа” с автор арх. Десислава Димитрова
  • Изложба-конкурс на дипломантите от катедра “История и теория на архитектурата” на УАСГ за стипендията учредена в чест на проф. Бербенлиев от инж.Венков
  • Концертна програма на пианистката Мартина Табакова
  • Коктейл