Официално посещение на посланичката на Италия на Форум „Брацигово – Каменният поток на времето“

За трета поредна година град Брацигово бе домакин на международния архитектурен форум, посветен на недвижимото културно-историческо наследство “Брацигово – Каменният поток на времето“, организиран от Камара на архитектите в България РК София Област, Камара на строителите в България и Община Брацигово под патронажа на Министрство на културата.

Нейно Превъзходителство Джузепина Дзара изказа своето официално приветствие, подкрепа и партньорство към Международният форум при своето посещение в града на 28 юни. Посолството на Италия, Италианският културен институт и Конфиндустрия България бяха съорганизатори на форума тази година. Партньори в проекта са още Регионален исторически музей Пазарджик, Национално сдружение на общините, Университета по архитектура строителство и геодезия и Общество „Културно наследство“ – асоцииран партньор на България на „Европа Ностра“.

Официалната реч на посланичката Джузепина Дзара:

„Добър ден на всички и благодаря за възможността да участвам в този интересен форум, който се фокусира върху сградите свързани с образование и култура, както и върху обновяването и енергийната ефективност на сгради със статут на недвижимо културно наследство, тема, която е продължение на инициатива започната преди две години.

Искам преди всичко да благодаря на Областния управител на Пазарджик г-н Величков, на Кмета на Брацигово г-жа Казакова, на г-н  Юлиян Моллов, представител на МРРБ, на Директора на Конфиндустрия България г-жа Ненова, на Председателя на Камара на архитектите в България арх. Владимир Милков и на Председателя на РК София Област арх.Борислав Владимиров, на Камара на строителите в България инж. Илиян Терзиев, както и на Регионалния исторически музей Пазарджик, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Общество „Културно наследство“ и Националното сдружение на общините в Република България. Специални благодарности на арх. Десислава Димитрова от Камара на архитектите в България, която е главен организатор на събитието.

За мен е голяма чест и привилегия да посетя този град, известен със своите майстори строители , някои от които са работили и в Италия в края на 18 век, където благодарение на инициативата на Камара на архитектите и Камара на строители в България, ще бъде създаден Международен център архитектурно строителна реставрация.

Защо Италия е основен участник в този сектор? Отговорът е очевиден: имаме 60% от световното културно наследство, само си помислете, че Италия е на първо място в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство с 58 обекта, регистрирани като обекти на световното наследство. С течение на времето се научихме как да ги защитаваме и оценяваме, понякога поради катастрофални природни събития, бедствия, драматични исторически събития и човешки грешки.

Сърцето на италианското културно наследство се състои от набор от исторически сгради, които обогатяват страната ни. От съществено значение е те да бъдат защитени по мъдър и уважителен начин, чрез деликатни интервенции за реставрация и реконструкция. Тези дейности не се отнасят само до естетическа реставрация, но и до подобряването на качеството на градския пейзаж, в който се намират сградите, като по този начин допринасят за благосъстоянието на живота в него. Стимулите за енергийна ефективност  целят, също така,  намаляване на потреблението на източници на енергия, намаляване на използването на твърди горива и следователно спомагане  на целта за декарбонизация на Европейския съюз.

И тук бих искала да подчертая, че това не е нова тема за Италия. Всъщност, в Италия първите разпоредби за енергийна ефективност датират от 1976 г. и оттогава страната ни никога не е спирала да работи по тази тема. В този контекст бих искала да благодаря на нашия специален гост – Агенция CasaClima, международно признатата италианска организация за сертифициране на екологичната устойчивост на сгради и италианските отлични постижения в строителството с нулево въздействие – за техния постоянен и ценен принос.

През 2013 г., Министерството на културното наследство, културните дейности и туризма в Италия издаде Насоки за подобряване на енергийната ефективност в културното наследство, които днес са неразделна част от Кодекса за културното наследство и ландшафта от 2004 г. Те предоставят указания за оценка и подобряване на енергийната ефективност на защитеното културно наследство  и същевременно разглеждат „деликатните последици от ефективното използване на енергията“.

Този форум  е още една важна възможност за сравнение на институционални модели и обмен на добри практики и иновативни мерки за опазване на културното наследство. Сигурна съм, че в края на това събитие опазването на нашето културно наследство, ще може да бъде погледнато от нова гледна точка,  съчетавайки най-добрия опит на нашите две прекрасни държави, и двете богати на история и култура.

Още веднъж благодаря на всички, че сте тук с нас и пожелавам успех на Форума!“

На входа на читалище „Васил Петлешков“ Нейно Превъзходителство бе посрещната от експозиция на изработени каменни скулптори в каменоделското училище на Кунино, една от които бе бюст на Данте Алигиери в чест на партньорството на таз годишния форум с Италия.

По време на официалната й визита тя бе посрещната от Областния управител на Пазарджик Трендафил Величков, кмета на Брацигово г-жа Надежда Казакова, Юлиян Моллов от МРРБ, Председателят на КАБ арх.Владимир Милков, юриста на КАБ Емилия Ушакова, арх. Десислава Димитрова – главен организатор на Форума, арх.Събин Попов – Председател на КАБ РК Бургас, Директора на Конфиндустрия България г-жа Мила Ненова, инж. Любка Денева и Мартина Кръстева от Камара на строителите в България.

Специален подарък в знак на благодарност към посланичката на Италия за успешното сътрудничество и продължаващо партньорство бяха подготвени от организаторите две книги – „Брациговските майстори строители“ и албум посветен на Кольо Фичето.

Нейно Превъзходителство разгледа трите изложби, които бяха експонирани в рамките на Форума, две от които бяха италиански – едната посветена на „Добрите примери от Европа за енергийна ефективност на исторически сгради“, другата „Съвременно италианско изкуство“, а третата бе създадена от арх. Белин Моллов специално за събитието в Брацигово и посветена на темата „Архитектура за образование и култура“.

Шестима експерти от Италия бяха гост лектори във Форума тази година – д-р арх. Андреа Грилето – Директор на Асоциацията на реставраторите в Италия, арх. Илария Брауер и арх. Дамиано Киарини – представители на Агенция CasaClima, арх. Волфганг фон Клебелсберг от Политехнико ди Милано, арх. Александра Трой и инж. Марко Ларкер от EURAC RESEARCH.

В резултат от дискусиите на всички официални лица и гости, посланичката на Италия даде висока оценка за целите и организацията на форума и се поставиха  основите на още нови съвместни инициативи посветени на недвижимото културно наследство, както в рамките на тази година, така и в дългосрочен план. Според Нейно Превъзходителство темата за опазване на културното наследство е изключително важна и тя би подкрепила и следващото събитие посветено на обектите със световно значение в списъка на ЮНЕСКО, което се предвижда да се проведе до края на годината.