Отделно приоритетно финансиране по програмите за енергийна ефективност на сгради със статут на недвижимо културно наследство

Експерти  строители и архитекти изискват отделни специални програми за кандидатстване, нови критерии и по-голямо приоритетно финансиране по програми за енергийна ефективност, които да позволят съхраняване на автентичността на сгради със статут на недвижимо културно наследство.

Опазването на историческите сгради е от изключителна важност и за целта трябва да бъдат предвидени отделни правила за прилагане на мерки по енергийна ефективност за такъв тип сгради, както и приоритетен достъп до финансиране по различните специализирани програми. Около това становище се обединиха участниците в организираната кръгла маса, част от Международен форум „Брацигово – Каменният поток на времето“ под патронажа на Министерство на културата, обменяйки опит между България и Италия. За трета поредна година браншовите организации събраха бизнеса, експертната мисъл и институциите, за да дискутират приоритетни теми и възможните решения. Събитието се организира от КАБ РК София Област, КСБ и Община Брацигово. От тази година то е под патронажа на Министерството на културата, а към организаторите се присъединиха посолството на Италия, Италианският културен институт и Конфиндустрия в България. Официални партньори на форума са на специална кръгла маса „Ревитализация и енергийна ефективност на обекти недвижимо културно наследство“ беше обсъден проблемът с липсата на диференциране и приоритетност при подбора на проекти по различни програми на сгради-паметници на културата. Това би биловажна стъпка в тяхното съхраняване за поколенията. В момента такива проекти се състезават наравно с останалите и не са конкурентни, тъй като заради спецификите на сградите не може да достигнат залегналите в програмите цели като определен по-висок енергиен клас например, обясни инж. Тодор Андонов от ръководството на КСБ.

Двете браншови организации имаме готовност да създадем работна група, която да работи върху правилата за обновяване и повишаване на енергийната ефективност на тези така ценни за облика на градовете и за историческото ни наследство сгради, каза арх. Десислава Димитрова – модератор на кръглата маса от КАБ РК София област. Подробна информация ще бъде изпратена до ресорните Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

На кръглата маса присъстваха областният управител на Пазарджик Трендафил Величков, кмета на град Брацигово Надежда Казакова, председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателят наКАБ РК София Област арх. Борислав Владимиров, директорът на НИНКН, зам.-председателят на Конфиндустрия България инж. Пламен Дилков и директорът Мила Ненова, главните архитекти на София Здравко Здравков и на Бургас Тихомир Райчев, експерти от МРРБ, НСОРБ, директорът на Италианския културен институт Мария Маца,изп. директор на Фондация „Български строител“, експерти от държавните и местни власти, професори и доценти от УАСГ, представители на професионалните гимназии, архитекти от Италия и гости.

Към голямата цел на форума в Брацигово – създаване на Международен образователен център за теоретична и практическа подготовка на квалифицирани кадри за извършване на консервационно – реставрационни дейности на обекти-недвижимо културно наследство през тази година се присъединява и Конфиндустрия България, с която специално подписания меморандум за сътрудничество между КСБ, КАБ и Община Брацигово беше анексиран. Идеята е образователният център да бъде базиран именно в града, носител на историческата памет за великата Брациговска строителна школа, достигнала своя разцвет през Възраждането.

Презентациите на участниците и пълен видео запис, ще бъдат публикувани във възможно най-кратък срок.