Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Такси за членски внос и проектантска правоспособност за 2024 г.

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че срокът за таксите за членски внос и проектантска правоспособност за 2024 година наближава.  Общата дължима сума за всеки член е, съгласно решение на ХХІ Общо събрание на КАБ:

– за Пълна проектантска правоспособност – 300 лв.  /105 лв. за членство + 195 лв. за ППП/

– за Ограничена проектантска правоспособност – 225 лв. /105 лв. за членство + 120 лв. за ОПП/

 

Напомням Ви, че крайният срок за заплащане на годишни вноски за правоспособност за 2023 г. е до  20 декември 2022 г., съгласно чл. 49, ал. 5 от Устава на КАБ. „(5) (изм.2013) Вноските по ал. 3 се събират еднократно чрез Регионалните колегии в срок до 20 декември на предходната година по начин, определен от Управителния съвет на Камарата.“

 

Заплащането се извършва само по банков път по сметката на РК София Област:

Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCR BG SF
IBAN: BG48 UNCR 7000 152068 2950

ГОТОВА БЛАНКА ЗА ВНОСНА БЕЛЕЖКА