Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Общо събрание на РК София Област

Уважаеми колеги,
Изпращаме официална покана към Вас за участие в Общото събрание на КАБ Регионална колегия София Област, което ще се проведе на 16 април 2024г. / вторник/ в УАСГ, бул.“Христо Смирненски“ 1, етаж 2, зала 226.
Официален начален час на събранието и регистрация 17:00 ч.
При липса на кворум в 17:00 ч. събранието ще започне в 18:00 ч.

 

                                                ДНЕВЕН РЕД

  

 1. Избор на комисии за провеждане на ОС на РК София област;
  • Избор на преброители;
  • Мандатна комисия;
  • Комисия по избора;
 2. Отчет за дейността на РК София Област за 2023г.;
 3. Избор на представители на КАБ РК СО в ОЕСУТ за период 2024/2025г.;
 4. Избор на делегати за ОС на КАБ на 16 и 17 май 2024 г. в Поморие, хотел „Wave Resort“, зала „Черно море“;
 5. Обсъждане и приемане на бюджет за 2024г.
 6. Номинации на РК СО за участие в комисии на ОС на КАБ;
 7. Обсъждане и приемане на предложения и решения към Общото събрание на КАБ
 8. Разни