Осемнадесетте финалисти от конкурса – Пасивна къща край село Лозен

Приключи първата фаза на конкурса за Пасивна къща и осемнадесетте финалисти са вече публикувани на сайта http://project.passivehousebg.com/bg
Повече информация за избора на финалистите може да намерите в раздела Новини на следния линк: http://project.passivehousebg.com/bg/novini

Oтзвукът от конкурса до момента е изключително позитивен, което означава, че основната цел на това архитектурно предизвикателство е вече постигната, а именно всички заедно – участници, партньори и организатори да направим пасивните сгради още по-популярни.

В момента проектите финалисти се оценяват от мeждународното жури по следните критерии:

Дизайн
Оригиналност на мислене
Прилагане на стандарта за пасивните къщи.
Икономичност
Изчисления, избор на материали и представяне на подходящи детайли за пасивна къща.
Концепции за устойчив дизайн – идеи, свързани с използването на иновативни технологии и методи, които да доведат до допълнителни икономии на енергия и природни ресурси, концепции за неутрализиране на замърсяването, използване на местни и рециклирани материали.

На 16 април ще бъде обявен проекта, спечелил първо място и четирите проекта, заели почетни места. Освен на посочените по-горе критерии тези проекти трябва да могат достойно да покажат и да убедят обществеността в предимствата и красотата на пасивните къщи.