Победителите от конкурса за пасивна къща в с. Лозен и за участниците с почетни места

Победители в конкурса


арх. Христо Станкушев, арх. Светослав Мичев – Design Aid Bureau / dontdiy България и инж. Румен Йорданов, консултант в AEE Asian European Engineering Ltd. Колективът ще получи награда от 1500 български лева.
Коментари на журито за проекта: великолепен дизайн и концепции за устойчива архитектура; талантливо и добре обмислено компактно решение; чудесна презентация на енергийната ефективност на сградата; много добро обстойно обяснение на концепцията за пасивните сгради и калкулации; добра обмислена интеграция на механични системи, дневно осветление и архитектура.

Почетни места

Сиймор-Смит Архитектс, Роб Статхам BArch, BA [Hons], Хелън Сиймор-Смит B.Arch [hons], Dip. Arch, RIBA, Котсуолдс, Великобритания Коментари на журито за проекта: красив устойчив дизайн на материали и конструкция; много добри детайли на фасадата; слънчевото засенчване на южната фасада работи много добре; прекрасна презентация.

Драгос Фодореану, Румъния
Коментари на журито за проекта: Красив екстериор и интериори; изчистен и ефективен план, осъществимо решение, икономична сграда; един от малкото проекти, който би могъл на бъде пасивна къща.


арх. Петър Чордов и арх. София Коджаманова – Чордова, България.
Коментари на журито за проекта: Добра концепцията за устойчивост, изчистен и добър дизайн с интегрирани концепции за пасивна къща; добри детайли; механичен дизайн и контрол на слънчевото греене.

SPA Innovations – арх. Богдан Теодореску, арх. Йонът Тудосе, арх. Сорин. Жувердеану и урбаниста Октавиан Драгомир Румъния
Коментари на журито за проекта: Красив устойчив проект и презентация; Енергийна ефективност: отлична идея за използването на дървесни пелети и отражението на слънчевата светлина във водата за слънчевите панели.

Общи коментари за всички проекти: Като цяло всички участващи проекти показват високо ниво на дизайн и творчество, в комбинация от красота и енергийната ефективност, което е много вълнуващо и много обещаващо.
Доста от проектите са много обещаващи по отношение на енергийната ефективност, но дизайнерите не са приложили идеята за енергийно балансиране. При тези проекти, някои малки промени, които няма да променят дизайна биха подобрили значително енергийната ефективност.