Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Хотел за вдъхновения – идеи и предложения

OPENGAP организира тази отворен конкурс за идеи, който търси новаторски, авангардни, съвременни, предложения относно нова концепция за артистичните пространства за вдъхновение. Участниците са поканени да проектират място, фокусирани върху отдаването под наем на помещенията, които мотивират творчеството и концентрация, което позволява на потребителите да се фокусират, вдъхновяват и развиват своите артистични идеи.

Всеки участник или отбор ще определи местоположението на техния проект, като предложението трябва да бъде с обосновано местоположение. Конкурсът е отворен за всички архитекти, дизайнери, студенти по архитектура и за хората по целия свят,които се интересуват от темата. Състезателите могат да се абонират индивидуално или в екип от максимум 5 човека. Предаването на предложения ще се състои в две цифрови изображения в JPG формат, не по-голям от 5MB всяко.

Началото на конкурса: 9 април, 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ 1-ви период: от 9 април, 2012 г., до 7 май, 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ 2-ри период: от 8 май до 4 юни, 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ 3-ти период: от 5 юни до 2 юли, 2012 г.

РЕГИСТРАЦИЯ 4-ти период: от 3 юли до 24 юли, 2012 г.

КРАЕН СРОК ЗА КОНКУРС ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 24 юли, 2012 г.

Представянето на предложението в срок: До 3 август, 2012 г.

ПОБЕДИТЕЛИ се обяват: През септември 2012 г.

Награждаване: През септември 2012 г.

Такса за участие: 29.00 евро + ДДС (18%)

1ST ПЕРИОД (от 09/APR/2012 да 07/MAY/2012): 29,00 евро

2-ри период (от 08/MAY/2012 да 04/JUN/2012): 50,00 евро

3 ПЕРИОД (от 05/JUN/2012 да 02/JUL/2012): 65,00 евро

4RD ПЕРИОД (от 03/JUL/2012 да 24/JUL/2012): 80,00 евро

НАГРАДЕН ФОНД

1-ва награда: 2000 евро
2-ра награда: 700 евро
3-та награда: 400 евро

Повече информация можете да намерите на страницата на конкурса ТУК