Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Кандидатурата на арх. Иво Пантелеев за Председател на Управителния съвет на Камара на Архитектите в България

Уважаеми колеги,

С настоящото си обръщение заявявам кандидатурата си за Председател на Управителния съвет на Камара на Архитектите в България. През изминалия мандат работата ми в качеството на един от зам.-председателите й ми даде ценен опит и знания за състоянието на организацията ни. Те, в съчетание с повече от 25 годишната ми архитектурна практика, както и с опита ми от работа в управителни органи на големи организации, формират компетенциите, които съм готов да предоставя на Камарата.

Ясно съзнавам особената трудност на периода, в който ще проведем Десетото общо събрание. Ограниченият и сякаш без обозрими перспективи пазар направи конкуренцията безогледна. Много архитектурни практики са на ръба на оцеляването, работи се трудно. В тези времена евентуалният ми избор на най-високия ръководен пост в КАБ би бил истинско предизвикателство за мен.

За изминалите осем години от създаването й, постигнатото в КАБ е не малко. Имаме напълно изградена и работеща организационна структура, част от която е прецизно функциониращата система за признаване на професионална правоспособност и регистрация. Камарата е приет от държавната и общинските администрации фактор. Имаме висока репутация сред сродните ни организации в чужбина и в Архитектурния Съвет на Европа. Същевременно, особено през изминалия мандат, се проявиха и сериозни проблеми, които са израз на смущаваща проява на съсловието ни – перманентната липса на консенсус в работата на общите ни събрания. Като правило, на тях ненужно се хаби огромна енергия в дискусии по вътрешни за организацията ни проблеми. На общите събрания често се държим като архитекти, чиято нереализирана мечта е била да станат адвокати, не говорим за архитектура и се отдалечаваме от реалния живот на архитектурната практика. Изразявал съм многократно мисли на тази тема.

Реших да интерпретирам очакваното от мен заявление, тип предизборна платформа, в следващия текст:

Каква Камара бих желал да имаме?

Общото събрание на Камара на архитектите в България е най-важното събитие в дейността й и за това е истински празник на архитектурата. Годишният Конгрес на КАБ осъществява своята дейност в продължение на 3-4 дни във фиксирана в рамките на календарната година седмица. В града, в който се провежда конгресът, тази седмица е Седмица на Архитектура. Ето защо, се провеждат строително изложение и разнообразни архитектурни събития: изложби, лекции и презентации, които са част от действащия Аудиториум. Общото Събрание е резултат на целогодишна подготовка. Съпътстващите събития генерират значима част от годишните приходи от стопанска дейност на КАБ, които надминават значително приходите от регулярните годишни такси на членовете й. Атмосферата на годишните събрания е сериозна и професионална, понякога и напрегната. Изразяват се различни, често противоположни позиции, естествен израз на едно будно съсловие. Но делегатите не се съмняват в крайния изход на събранието. Те знаят, че политиката на Камарата е прагматична и отчита диференцирано различията в статуса и в интересите на големите и малките регионални колегии, на големите и малките архитектурни практики, както и на самостоятелно практикуващите архитекти.

Управителният съвет на КАБ има четири двудневни заседания годишно. Заседанията са открити за медиите. Редовни гости са представители на САБ и КИИП, на Архитектурните училища, както и на студентските организации. Работата на УС има за основна цел формирането на политиките на Камарата на базата на утвърдените й Мисия и Стратегически план, които са в синхрон с основополагащите и документи – Устав и Професионален кодекс. Оперативната, изпълнителна и бюрократична дейност се извършват от назначена администрация, в която най-важните фигури са двамата изпълнителни административен и финансов директори. В междинните периоди УС функционира електронно. Камарата поддържа съвременна база данни, която позволява директна комуникация с всеки редови член в реално време.

КАБ разполага със собствена сграда – офиси, лекционни зали и аудитория, които се използват пълноценно и съвместяват сродни дейности, както и аналог на Строителен Информационен Център. Сградата на Камарата е пример на устойчива архитектура, израз на особените компетенции и съзидателна енергия на архитектурното съсловие. Тук се помещават офисите на централното ръководство и на обединените софийски колегии. Един от най-важните отдели е този по Конкурсите, администриращ една от основните дейности на Камарата. Конкурсите в България са само два типа – тези, гарантирани от Камарата и тези, от които Камарата се разграничава. Чрез водещата си роля в организацията на архитектурните конкурси, Камарата е гарант за качеството на архитектурните услуги. Мощен инструмент за това е и индикативният съсловен стандарт, просветляващ инвеститорите за значението, отговорността на тези услуги, както и на кореспондиращата им цена. Ето защо, хонорарът за проектиране не фигурира като критерий при провеждането на конкурсите. Професионалната и лоялна конкуренция не предполагат разлика между най-високите и най-ниските оферирани цени в повече от десетина процента.

Сайтът на Камарата е съвременен, интересен и изчерпателен. Информационният бюлетин на КАБ достига директно в таблетите с лого КАБ на всеки един от нейните членове, който от своя страна може да изрази в електронния форум позицията си в реално време. От сайта на Камарата срещу минимално заплащане се закупуват генеричните документи, формуляри и договори, чрез които Камарата става гарант в разнообразните договорни отношения, в които влизат практикуващите архитекти. Регистрацията на договорите се извършва електронно и е задължение на всеки инвеститор. Срещу този акт Камарата се превръща и в гарант на обществения интерес. Скромните такси, платени и от архитекти и от инвеститори, са многобройни и формират важен и устойчив приход за организацията. Елегантно ежемесечно списание, орган на Камарата, се издава от престижно издателство, което заплаща годишен лиценз на КАБ, за да я представлява.

Всеки член на Камарата покрива с желание и интерес 10-те задължителни часа годишно непрекъсната последваща квалификация към Аудиториума, в чиято дейност, както и във всички събития на Камарата, с интерес участват младите архитекти. Те са свободни, ангажирани и мотивирани. Те са бъдещето на българската архитектура. Усвоявайки опита на по-опитните си колеги, един ден те ще се гордеят с имената си, изписани по закон върху информационните табели на строящите им се проекти.

Камарата е привлекателен, желан и престижен партньор. В нея българските архитекти говорят за архитектура с езика на архитектурата. Годишната награда на КАБ е престижният еквивалент на Притцкер в нашите условия.

Уважаеми колеги, знам, че отнесено към настоящите реалности, това есе е само една фантазия. Но нима всеки от нас не е виждал реалното изражение на тази фантазия недалеч оттук, в много страни на обединена Европа, към която отдавна вече принадлежим! И нали за това сме архитекти, за да фантазираме и да имаме смели и позитивни мечти! С вашата подкрепа и с активното ви съдействие съм готов да направя възможно обрисуваните по-горе представи да станат част от общия ни проект – Камара на архитектите в България.

Арх. Иво Пантелеев,
София, април 2012

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Арх. Иво Пантелеев е роден през 1959 г.
Съучредител е на А.Д.А. – Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД от 1991 г. и неин съуправител от 2006 г.
Получава диплома за архитект през 1986 г. от ВИАС. Завършил е специализация и редовна аспирантура по градоустройство във ВИАС през 1990 г., а през 1991-1992 специализира урбанизъм в университета „Джон Хопкинс“, САЩ.
Професионалният му опит включва две години практика в ТПО – Русе, практика в ателието на проф. арх. Иван Никифоров, а от 1992 г. ръководство на екип на А.Д.А. в мащабни проекти като жилищен комплекс БОКАР, жилищен комплекс „Бъкстон 2000“, местен архитект на Нова офисна сграда на Посолствато на САЩ, 40-етажна сграда Europe Tower of Sofia съвместно с HPP – Германия, West End Park с YRM – Великобритания, Мега МОЛ Люлин, София Мол Дивелопмънт, Бизнес център Соравия и др.
Иво Пантелеев е зам.- председател на УС на КАБ и член на САБ. Член е на Борда на International Urban Fellows Association и на Борда на Американски Колеж, София.