Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Кандидатурата на арх. Борислав Богданов за Председател на Управителния съвет на Камара на Архитектите в България

Уважаеми колеги,

Тази година, с отминаването на зимата, отново излязоха на дневен ред проблемите на архитектурната ни общност. Причините са както наближаващото общо събрание на КАБ, така и факта, че голяма част от сегашното ръководство ще бъде сменена по нормативни причини.
Всеки има мнение как да изглежда и с какви трудности трябва да се справя КАБ, защото проблемите на всички архитекти в България си приличат.Убеден съм, че платформите на кандидатите за най-отговорният пост в основата си ще си приличат. Старото ръководство също ги очерта, но не ги реши. За никой не е тайна, че основните задължения, които КАБ трябва да изпълнява към членовете си могат да бъдат обобщени в три основни понятия – ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩИТА и КВАЛИФИКАЦИЯ.
Мое мнение е, че трябна да се работи и в четвърто направление – даване на ВЪЗМОЖНОСТИ. Осигуряване на възможности за намиране на работа, за печалба, просперитет, за пенсионно осигуряване, за достоен живот. Възможност за повишаване на благосъстоянието не на самата камара, а на отделните и членове, защото богата камара се създава с богати членове.
Повишаване на благосъстоянието трябва да се търси в дейностите на КАБ, които ще осигурят възможности за повече по вид и обем работа, както и възможности за увеличаване на обема на получаваните средства. Затова аз бих препоръчал на новото ръководство на КАБ да се концентрира не само върху вътрешните си проблеми, които грешно се припознават като проблеми на цялата гилдия, а към създаването на нови възможности за печалба на нейните членове. Всеизвестно е, че силната организация е печелещата организация.
За да не бъдат само общи приказките за създаване на ВЪЗМОЖНОСТИ, ще си позволя баналността, да предложа някои варианти за осигуряване на допълнителна работа и печалба и как те биха икономисали средства на колегията.
1. Започвам с най-препоръчителните цени за проектирне.
2. На второ място – намиране на нови работни ниши, като законовото регламентиране на супервайзерската дейност, при която архитекта да наблюдава и ръководи процеса на строителство до въвеждане на обекта в експлоатация.
3. Договаряне с общинските и държавни структури за назначаване на специалисти препоръчани от КАБ.
4. Развитие на архитектурната критика – ще създаде както възможност за нови работни места, така и повишаване на качеството на архитектурата.
5. Европейските програми – популяризирането им, лобиране пред държава и община за възможности, създаване на рамка – практики за използването им, прилагане на интегрираните планове, енергоефективност – цялостни проекти. Лобиране за проектна готовност.
6. Намаляване на членският внос в съответствие с кризата. Даване възможност за определяне на размера му от регионалните колегии.
7. Намиране на начини за нови постъпления в КАБ, с цел компенсация – нови услуги и регистрационни режими /например енергоефективност, НИПК, др./
8. Законови промени с цел по-бързо начало на проектантския и строителният процес.
9. Законова промяна в конкурсното начало – придържане към средна или препоръчителна цена.
10. Поемане от КАБ на паричните гаранции при конкурсното начало и търгове.
11. Подкрепа на новите идеи и проекти за градовете, икономиката или цялата страна. Комисия за оценката им, намиране финансиране за доразвитието им и лобиране за прилагането им
12. Професионални консултации.
13. Проучване на външни пазари намиращи се в състояние на подем.
14. Поемане на гаранции пред други държави и чужди институции относно качеството на предлаганите от членовете на КАБ услуги.
15. Проучване на възможностите за пенсионно осигураване
Убеден съм, че възможностите и финансовият просперитет са консенсусна тема не само в кръговете на нашата колегия, но не бива да се оставят на заден план структурните, организационни и вътрешнофинансови отношения. Промените и решенията във всички сфери трябва да се взимат на демократичен принцип, с участието на цялата колегия. Очертаните от досегашното ръководство задължения към колегията, обобщени като ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩИТА и КВАЛИФИКАЦИЯ трябва практически да заработят.
ИНФОРМАЦИЯ. Говорено е многократно – информационното обезпечаване на колегията, информация относно членство и правоспособност, търгове, мероприятия, прилагане на професията, перманентна двустранна връзка. Смятам, че допълнително трябва да се наблегне на информираността на обществото за нашата дейност и изобщо за съществуването ни. Без засилване на присъствието на КАБ в обществения живот трудно ще успеем да направим необходимото за качествената промяна в нашият архитектурен свят. За това предлагам да се обърне внимание на следното:
1. Засилване на работата с медиите.
2. Лобиране в структорите на власта – трябва да се използуват максимално съществуващите кадри с опит в управлението и законовите промени и в същото време да бъдат подготвени нови.
3. Да се популяризират добрите практики не само сред колегията, но и пред общественоста – архитектурата гради съзнанието.
4. Да се набляга на архитектурната традиция – систематизиране и опазване на архитектурното наследство. Почит и признание за архитектите и реализациите им от близкото минало – без него няма и бъдеще.
5. Засилване на работата с подобни организации извън страната –популяризиране на КАБ навън и информация за добри практики, бизнес- възможности, информация за чужд опит и постижения.
ЗАЩИТА – нормативна, правна, арбитраж, др.
1. Нормативна – промяна на нормативната база – ЗКАИИП, ЗУТ, ЗУЗСО, ЗОП, авторско прово. Хармонизиране с европейското законодателство.
2. Правна – договорни начала, консултации.
3. Арбитраж – самосезиране за некоректните практики и нарушаване на авторското право.
4. Договаряне на преференциални условия за застраховки
5. По-строги правила при приемане на нови членове – изисквания за портфолио, препоръки от архитектурни бюра.
6. Развитие на система за събиране на вземания по договори.
7. Лицензиране на бюра
КВАЛИФИКАЦИЯ – касае всички сфери на нашата професия и дава гаранция за качественото й практикуване. Разделена на два етапа – предварителна и последваща.
Приложението й да е в тясно сътрудничество с Висшите учебни заведения.
С настоящето си обръщение заявявям кандидатурата си за председател на управителният съвет на Камарата на архитектите в България. Вярвам също така, че новото ръководство ще поеме по пътя, издигащ просперитета и благополучието на отделната личност – това е пътят на силната организация.

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Арх. Борислав Богданов е роден на 30.5.1964г. Израстнал е в семейство на архитект, съучредител на фирма „Амфион” и неин едноличен собственик от 2000г. Завършва висшето си образование през 1990г., като дипломният проект е награден с Голямата награда на САБ. Първите две години след дипломирането работи като проектант в „Булгарпроже”-„Техноекспортстрой”. От 1992г. Работи на свободна практика. Професионалният опит обединява авторство и съавторство в над триста проекта, голямата част от които реализирани. По проекти на „Амфион” са реализирани над 15 различни по характер сгради н Нигерия. Изготвя проекти за ОАЕ, Алжир, Гърция. Учредител е на две награди за студенти, на името на своя баща арх. Димитър Богданов, които се връчват за десета поредна година. Общински съветник от 2005-2007 г. Спечелени отличия : Два пъти носител на Наградата на гр. София за ярки постижения в областта на културата юли 2007- и 2010 г. ;Номинация за сграда на годината 2003, Първа място в конкурса „Сграда на годината 2010 и 2011 г., Първо място в конкурс за „Личност на годината в строителния бранш” и „Архитект на годината 2009г.,Архитект на годината 2009 награда на списание от Арх &Арт форум, Наградата на Софийски архитектурен салон на САБ 2011 г. , Диплома от Софийския архитектурен салон Къщата’08 от КАБ –РК София, Национален приз Човек на XXI век категория „Традиция и развитие”2009 г., Архитект на 2008 г и 2010 г. , ІІІ място през 2009 г. . на в. „Строителство имоти”, ІІ място 2006 г и ІІІ място 2005 г. в конкурс Архидея и много други