Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Резултати от Десетото Общо събрание на КАБ в Несебър

Успяхме да постигнем добрия тон и резултати, на които можем само да се надяваме, че ще осигурят ползотворно бъдеще на Камарата.
След разглеждане на отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет за периода 2008-2012г.,както и докладът на Комисията по дисциплинарно производство и годишният финансов отчет за 2011г. от отговорност бяха освободени Председателя и Членовете на УС за дейността им през изминалата година.
Проведено бе и тайно гласуване на делегатите за Председател на КАБ, Председател на Контролния съвет, членове на Управителния съвет и членове на Контролния съвет.Резултатите са съответно:

Председател на КАБ – арх. Владимир Дамянов
Председател на КС – арх. Атанас Тосев

Членов на УС :
арх.Николай Гълъбов
ланд.арх.Веселин Рангелов
арх.Цветан Симеонов
арх.Емил Жечев
арх.Алеко Христов
арх.Маргарита Козовска
арх.Петко Симеонов
арх.Банко Банков
арх.Иво Петров
арх.Весела Георгиева

Членове на КС:
арх.Владимир Милков
арх.Емил Василев
арх.Борислав Владимиров
арх.Емил Сардарев
арх.Цветанка Разсолкова