Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Арх. Петко Йовчев бе удостоен със званието почетен член на КАБ

Управителният съвет на КАБ взе решение арх. Петко Йовчев да бъде удостоен със званието почетен член на Камарата на архитектите в България

Последното заседание на Управителния съвет на КАБ бе проведено на 20 април 2012 г. в Старосел. Извънредната среща на членовете на УС започна с преглед на решенията от предходните заседания и приемане на протоколите на Комисията по регистъра. В рамките на дневния ред бяха обсъдени някои важни въпроси във връзка с организацията и провеждането на предстоящото Десето общо отчетно-изборно събрание на КАБ. По предложение на заместник-председателя на КАБ арх. Янка Сачкова, членовете на Управителния съвет на КАБ взеха решение арх. Петко Йовчев, председател на КАБ, да бъде удостоен със званието почетен член на Камарата на архитектите в България.

Мотиви за предложението към Управителния съвет

Уважаеми колеги,

Изминаха четири години и приключва нашият мандат като членове на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България. За повечето от нас това е втори мандат. Ние поставяхме основите на нашата организация на законова основа след приемането на ЗКАИИП през 2003 г. Градихме нова визия, нови отношения с държавните и общинските институции, с неправителствени организации, с отделни личности и колеги. Камарата на архитектите е активен член на Съвета на архитектите в Европа и работи по всички европейски програми, а председателят на КАБ е единствен в страните членки на Европейския съюз с качеството на компетентен орган и орган по признаване на професионална квалификация за упражняване на професията архитект.
Припомням Ви това, защото бих желала да дадем оценката си за нашия Председател арх. Петко Йовчев. Предлагам да я дадем сега, защото ние сме хората, които сме работили пряко с него и поне това му дължим. Част от нашия труд е невидим, няма пряко отношение към колегията и тя няма как да го знае. Има неща, за които не се пише в докладите, записките и отчетите.
За мен това е човекът, отстоявал докрай демократичните принципи в административния процес, поставял професионалните ни проблеми на първо място, съобразявал се е с възможностите на всеки от нас, изисквайки максимума, отстоявал е авторитетно позициите ни в международните отношения, осъществявал е на високо ниво контакти с държавници, политици и обществени личности, използвайки личните си контакти и авторитет, граден по-рано.
В тази връзка, на основание чл.14 от Правилника за почетните отличия и звания и за особени заслуги към Камарата на архитектите в България, предлагам арх. Петко Йовчев, председател на КАБ, да бъде удостоен със званието почетен член на Камарата на архитектите в България.

Арх. Янка Сачкова