Национална научна конференция „Цвят и светлина в архитектурата“

Група Цвят – България, департамент “Дизайн и Архитектура” – Нов български университет, и Архитектурен факултет – Университет по архитектура, строителство и геодезия Ви канят да се включите в Национална научна конференция “Цвят и светлина в архитектурата – ІІІ” на 22 юни 2012 година в УАСГ.

Покана за конференцията
© Група Цвят България

Основни теми:
Цветът в архитектурата
Цветът и светлината в градската среда
Цвят и архитектурно проектиране
Светлинно моделиране на пространството – интериор/екстериор
Художествено осветление на пространството
Дизайн на осветителни тела
Мебелен дизайн
Терминология в областта на цветовете, цветознанието и колориметрията в архитектурната теория
Ергономия
Цветни строителни материали и елементи за довършителни работи

Изложба на студентски проекти – съпътстващо събитие на Конференцията.

Важни дати:

Подаване на заявки за участие с доклад/съобщение с резюме до 500 думи – 27.05.2012
Отговор за приемане на доклада/съобщението – 31.05.2012
Краен срок за предаване на текстовете за публикация в сборник с материали от конференцията (на CD) – 10.06.2012
Подаване на заявки за участие в Изложба (заявката трябва да съдържа анотация на проекта и до 3 изображения формат JPEG.) – 01.06.2012
Отговор за приемане на Проекта за представяне в Изложбата – 05.06.2012
Краен срок за предаване на Проекта за публикация в сборник с материали от конференцията (на CD) – 10.06.2012

Членове на Група Цвят България, Студенти и преподаватели на УАСГ и НБУ, Студенти на НХА са освободени от такса участие в Конференцията.

Заявки за участие се правят чрез електронния формуляр тук:
https://sites.google.com/site/colorgroupbulgaria/

Докладите и проектите се изпращат на електронна поща: colourgroup.bg@gmail.com