Kурс „Сертифициран Дизайнер на Пасивни Къщи“

Стандартът на пасивните сгради е успешно прилаган от много страни при различни строителни конструкции.
Чрез курса „Сертифициран дизайнер/ консултант на пасивни къщи“ (CEPH), участниците в обучението ще придобият необходимите знания да проектират и строят, съобразно стандарта за пасивни сгради.
Обучението е предназначено за архитекти, инженери и строителни консултанти с познания в нискоенергийнoто строителство. Курсът се провежда в малки групи и включва лекции и упражнения с Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (PHPP) при високо качество и стандарт.

След приключването му, курсистите ще могат да се явят на изпит за международен сертификат, който се издава от Института за Пасивни Къщи в Дармщат, Германия. Обучението и изпита се провеждат на български език. Цена: 900 евро (цената е без включено ДДС) Такса за студенти 750 евро (цената е без включено ДДС). При записване и заплащане на пълната такса до 8 юни, участниците ще получат безплатно копие на PHPP ( Пакет за Проектиране на Пасивни Къщи). В цената на обучението е включено копие от учебния материал (над 1200 страници), обяд и кафе почивки.

За въпроси и запивания посетете сайта на Пасивна Къща България. http://passivehousebg.com/bg/registratziya

гр. София – Първа част 5 – 8 юли, Втора част 12 -15 юли, 2012