Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Арх. Илия Еврев за студентския стаж „Един месец в професията“

Интервю за ДЕЗОНА: арх. Десислава Димитрова

С какво тази програма смятате, че ще бъде от полза на студентите по архитектура?

Тя ще даде възможност на студентите да се сблъскат с реалното проектиране в реалната среда. В досега си с проектите там, те ще имат възможност да видят професията от по различен ъгъл, където академичният ред и правила не винаги са в сила. Нещо повече, студентът ще може да види друг стил на работа, структура, организация на проекта, работа в колектив, неща, които ще му бъдат само от полза за изграждането му като професионалист.

Студенти от всички висши учебни заведения по архитектура ли могат да кандидатстват за стаж?

Да, студенти от всички архитектурни факултети са поканени да кандидатстват, включително и студенти, които учат в чужбина. Дори вече имаме кандидати от чужди университети, които са се регисрирали.

По какъв начин ще бъдат избирани студентите и как те ще се разпределят по конкретни работни места в различните фирми?

Изискванията за допускане до участие в програмата са минимални: кандидатът да е ІV или V курс, със среден успех от поне 4,50 от предходната година, портфолио с до три учебни проекта и добри CAD умения. Целта е максимално широко участие на всички желаещи. Колкото до самото разпределение, то ще става чрез публичен жребий, чиято дата ще бъде обявена допълнително, но той ще се състои не по-късно от 30 юни.

Кога се очаква да бъде проведен този стаж и ще продължи ли и за напред тази инициатива?

Да, разбира се. Нашата идея е тази инициатина да е постоянна и в рамките на една година да се проведат поне две стажантски сесии. Първия стаж ще се проведе в периода от август до ноември, като стажантът и проектантското бюро заедно ще се разберат за точните дати.

Ще бъде ли заплащан този стаж от фирмите, в които ще се провежда?

Не. Стажът е доброволен и за двете страни. Целта му е чисто образователена.

Стажантски места само в София ли ще бъдат осигурени или имате връзка и с колеги от други градове, които да предоставят работни места из други градове в страната?

Инициативата е открита за всички колеги от страна. Ще се радваме, ако имаме заявки за участие от възможно най-много места от страната.

Според Вас, трябва ли подобни програми да залегнат като задължителни в българските университети по архитектура?

Рано или късно стажът ще стане задължителна част от програмата на Висшите учебни заведения. Това е нещо много полезно и допълва академичното образование. Една от целите на тази програма е именно да помогне на университетите в осигуряването на такъв стаж, макар и все още не задължителен.

Знаете ли да има подобна практика в чужбина?

В чужбина масовата практика е тези стажове да са задължителни като част от образователната програма. Обикновено те са по-дълги от един месец и всеки студент сам търси фирма, в която да може да стажува.

Ще има ли конкретна програма по която да се провежда стажът, която да бъде единна във всички участващи проектантски бюра и по актуални за фирмите в момента задачи ли ще работят студентите или само ще се упражняват по отминали , вече предадени проекти, в които да съпоставят своя резултат?

Условията на програмата са проектантското бюро да осигури възможност на студента да се запознае и премине през всички основни етапи на проектантския архитектурен процес: обемно устройствено проучване с визуализация и/или макет, работа по технически и работен проект, срещи с инженери и съгласуване със специалности, изготвяне на детайли, спецификации и количествени сметки, посещение на обект и т.н. Дали задачата ще е реална или отминала ще реши самото бюро. Важното е проектантското бюро да се отдели достатъчно ресурси и време, за да може стажът да бъде полезен за студента.

Цялата статия можете да прочетете ТУК

Регистрация за стажантската програма „ЕДИН МЕСЕЦ В ПРОФЕСИЯТА“ можете да направите ТУК СРОК 20 ЮНИ