Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА

На 21.06.2012г, под егидата на Министър- председателя на Република България – г-н Бойко Борисов и с участието на г-н Делян Добрев – Министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-жа Десислава Йорданова – Директор на Дирекция „Жилищни политики” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и г-н Кирил Георгиев – Изпълнителен Директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, се проведе Българският Ден за енергийна ефективност, част от Европейската седмица на устойчива

Събитието се организира за трета поредна година от Обединение Сдружени софийски архитекти и ВБ Студио, както и с подкрепата на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България.
През 2005 г. започва кампания „Устойчива енергия” по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейския съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт. В рамките на кампанията всяка година се провежда Европейска седмица на устойчивата енергия, когато в различни градове в рамките на Европейския съюз се провеждат събития за популяризиране на принципите на енергийната ефективност, концепциите за постигане на устойчив начин на живот в градовете и обменяне на знания и опит в тези области.
Конференцията тази година се проведе под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА”. Всички присъстващи имаха възможността да проследят презентациите на арх. Славомир Спунар – Международен Маркетинг Директор на концерн Сен Гобен от Франция, проф. Моника Холфелд от Германия и арх. Николай Гълъбов от България и се включиха в дискусия, засягаща както провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика, така и начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес.
Фокусът на тазгодишното събитие беше поставен върху новите тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност, възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес, енергийна ефективност и проектиране на отговорни сгради, актуални примери и тенденции от България, образованието по Архитектура, отговорна архитектура и проблеми, свързани с енергийната ефективност, отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.
Генерален спонсор на събитието тази година е компания Сен Гобен, една от стоте водещи индустриални корпорации в света. С вековна международна история, която започва във Франция още през 1665, Saint-Gobain Group е световен лидер на пазара на строителни материали, предоставяйки иновативни решения за енергийна ефективност и опазване на околната среда. На българския пазар Сен Гобен е представен чрез компании Изовер – изолации от минерални стъклени и каменни вати, Ригипс – системи за сухо строителство, Вебер – фасадни решения, системи за полагане на керамични покрития, строителни и технически разтвори, Сен Гобен Глас – стъкла.
Участниците и гостите бяха приветствани лично от представителите на организатора- арх. Бойчо Бойчев, ВБ Студио, арх. Владимир Дамянов- Председател на КАБ и арх. Любомир Пеловски- Зам.-Председател на САБ и екс-министър на МРРБ. Председателят на САБ- арх. Георги Бакалов предаде също своите поздрави до участниците.
С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията се проведе в три панела:
Панел 1 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА – ОЦЕНКА НА РЕАЛНОСТТА
В първата част участие взеха представители на различни институции и организации, ангажирани с провеждането на енергоефективна политика и регламентирането на дейностите за прилагането и на практика. Валентина Узунова – Председател на Асоциация високотехнологични енергийни системи България говори потемата: Отговорната архитектура в България ДНЕС (поради важността на поставените проблеми за архитектурната колегия и обществеността, представяме в пълнота мненията, изразени в доклада). Арх. Славомир Спунар, Франция – Международен Маркетинг Директор на концерн Сен Гобен представи темата: Тенденции в енергийната ефективност и устойчивата архитектура. Г-н Славомир Шпунар, сподели, че 40% от общата консумация на енергия в Европа идва от 160-те милиона съществуващи сгради, а 3/4 от консумираната енергия се използва за отопление и охлаждане. Господин Шпунар изрази становище, че до 90% от изразходваната енергия за отопление и охлаждане могат да бъдат намалени чрез използване на съществуващи и добре доказани енергийно-ефективни техники. Проф. Моника Холфелд, Германия запозна аудиторията с практиките за енергийно саниране на сградния фонд в Германия. Г-жа Холфелд представи практиката за енергийно обследване и саниране на жилищни сгради и комплекси в Германия, като подчерта, че там процесът е завършен.Разгледани бяха опита в устойчиво проектиране, експертна оценка на жилищата и сградите, анализ на състоянието и методика за проектиране на сградното саниране. Представени бяха фотоси с проекти за саниране на сгради, близки до българската практика, с германска прецизност се коментираха фасадни техники, примери за решение на входните пространства,балкони, атики и пр. Г-жа Холфелд акцентира и върху основите на устойчивото строителство като постигане на екологично качество, икономически ефект, социокултурно и функционално качество, технически качества- вкл. подобряване на шумоизолация, енергиен ефект, ефективност на сградната техника, проветряване, пожарозащита- т.е. интегрален подход към проблема, който подход може и трябва да се управлява от архитектите. Арх. Николай Гълъбов – Зам.-председател на КАБ и член на УС на САЕ, говори за новостите в политиката на Архитектурния съвет на Европа по въпросите на енергийната ефективност и устойчивата архитектура. Предвид забавянето в реализирането на двадесетпроцентовото спестяване на енергия до 2020г., САЕ и Европейският парламент призоваха ЕК да приеме нова стратегия и решителни действия.Арх. Гълъбов запозна аудиторията с ”Директива за енергийна ефективност” на САЕ и ЕП от юни 2012г. като пътна карта за постигане и на 80% енергийни икономии в строителния сектор до 2050г. Арх. Истелиана Атанасова – Представител на САБ за МСА представи позициите на Международния съюз на архитектите и информация за форума RIO +20, на който в момента на провеждане на конференцията присъства и Президентът Росен Плевнелиев.
Панел 2 – ОТГОВОРНО ОБРАЗОВАНИЕ = ОТГОВОРНА АРХИТЕКТУРА
В рамките на този панел се дискутираха начините за разпространяване на принципите за устойчиво развитие и енергийна ефективност сред младите проектанти и най-вече ролята на учебните заведения в този процес. Изказвания направиха доц. д-р арх. Росен Савов – ръководител дисциплини „Устойчиво развитие” и „Енергийна Ефективност” във ВСУ „Черноризец Храбър”, член на УС на САБ, Таско Еменков – ръководител на дисциплина „Енергийна ефективност” към СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д-р арх. Янчо Александров – Ръководител катедра „Архитектурно проектиране и Сградостроителство” към ВСУ „Любен Каравелов, доц д-р арх. Елена Димитрова – ръководител дисциплини “Устойчиво развитие”, “Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие” към УАСГс Презентация на тема: АСПЕКТИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГРАДСКОТО И РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ, проф. д-р арх Стефан Попов – MAA и преподавател в Европейския политехнически университет. Определен интерес предизвика и позицията изразена от арх. Алеко Христов – Председател на КПД към КАБ, в качеството му на дългогодишен практик и преподавател, както и отговарящ за профсионалното изграждане на архитектите в рамките на КАБ.
Панел 3 – УСТОЙЧИВИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ В ПРОДУКТИ, СИСТЕМИ И РЕАЛИЗАЦИИ
Във финалната трета част на конференцията бяха представени съвременни строителни продукти и системи, които гарантират енергийна ефективност на сградите в съответствие с актуалните изисквания на Европейския съюз, проектантите и потребителите. Сен Гобен представи Системни решения на Сен Гобен Констракшън Продъкт България, Хенкел – Продуктова презентация с акцент върху новите продукти VISAGE, Алукьонигщал – Соларна технология Schüco, Рейнарс – Съвременни проекти в областта на енергийната ефективност и устойчивата архитектура и Студио Архитектоника – ПАВИЛИОН НА ЕНЕРГИЯТА – първата демонстрационна сграда в България с нулево потребление на енергия.
Събитието се проведе на 21 юни 2012 г. от 10:30 ч.до 18.00 в Централния дом на архитекта в гр. София на ул. Кракра 11, зала 2.

 

Предвид големия интерес на участниците в конференцията, организаторите ще публикуват значителни части от изказванията и предентациите на лекторите на страницата на САБ.

ЗАПОЧВАМЕ С:

Валентина Узунова – Председател на Асоциация високотехнологични енергийни системи България говори потемата:

Отговорната архитектура в България ДНЕС

Лекторката заяви,изхождайки от дългогодишния си опит, че това е най – важния годишен форум, на който свободно могат да се изразят различни професионални мнения. Форум, от който чрез медиите, обществото може да чуе позициите ни.

• ТЕМАТА, ИЗБРАНА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ- „ОТГОВОРНАТА АРХИТЕКТУРА” , Е ВАЖНА И АКТУАЛНА.
• ОТГОВОРНАТА АРХИТЕКТУРА НЕ Е ЕДНОПОСОЧЕН ПРОЦЕС, А ПРОЦЕС, ПРИ КОЙТО АРХИТЕКТЪТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НУЖДИ И ПОТРЕБНОСТИ.
• ИЗРАЗИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ СА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
• ИЗПЪЛНИТЕЛИ СА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, КОИТО ЧРЕЗ СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА РЕАЛИЗИРАТ НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ЕКОЛОГИЧНА, БЕЗОПАСНА И ДОБРЕ УСТРОЕНА ГРАДСКА СРЕДА.
• ПОСРЕДНИК В ТОЗИ ДИАЛОГ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ.
• ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, В БЪЛГАРИЯ ПРОЦЕСЪТ НЕ Е ДВУСТРАНЕН. ГУБИ СЕ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛИТИЦИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И МЕСТНИ ВЛАСТИ.
• ПРОЦЕСЪТ ВЕЧЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ Е ЕДНОСТРАНЕН – ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ИЗИСКВАТ, НО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ОБЩЕСТВЕНИТЕ НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.В СТРАНАТА НИ ЛИСВА СИНХРОНИЗИРАНА НА ВСИЧКИ НИВА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
• НУЖНА НИ Е ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ ДА ИЗГОТВЯТ РАБОТЕЩИ ЗАКОНИ С ПРОСТИ ЛОГИЧНИ И ИЗПЪЛНИМИ ПОСТАНОВКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ.
• ЕДИН ОТ ЯРКИТЕ ПРИМЕРИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЙНА СРЕДА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Е ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. ТАЗИ ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ Е В НАЧАЛОТО, ПРЕДСТОИ СЪЩИНСКИЯ СТАРТ НА ПРОГРАМАТА.
• В БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВАТА ТРЪГНА ПО НАЙ-НЕПРАВИЛНИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ПЪТ, КАТО СЕ ПОЗВОЛИ ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО БЕЗ УЧАСТИЕТО НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, БЕЗ ПРЯКОТО РЕШАВАЩО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИЛДИИ, ОБХВАЩАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕДИН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС.
• АКО ПРОГРАМАТА СТАРТИРА В ТОЗИ СИ ВИД, ЩЕ СЕ ДОПУСНЕ НАРУШЕНИЕ НА ЗУТ, НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА, НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НА ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТИ.
• ЧАСТ ОТ АЛ.28 НА ДИРЕКТИВА 2010-31 ЗА ЕН.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ, КОЯТО ПРОЧЕТОХМЕ И ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА И КОЯТО НЕ БЕШЕ ЧУТА ОТ ВЗИМАЩИТЕ ДЪРЖАВНИТЕ РЕШЕНИЯ ИНСТИТУЦИИ:
Освен това държавите-членки следва да дадат възможност на архитектите и проектантите и да ги насърчават добре да обмислят как да комбинират по най-подходящ начин подобренията в енергийната ефективност, използването на енергия от възобновяеми източници и използването на централно отопление и охлаждане при планирането, проектирането, строителството и обновяването на промишлени или жилищни райони.

• ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕД ВИД ТЕЗИ ТЕСКТОВЕ И ТЕ ДА СЕ ПРЕВЪПЛЪТЯТ В РЕАЛНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ. ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ТВЪРДЕ КЪСНО.
• ЕДИНСТВЕН В БЪЛГАРИЯ ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ, Г-Н ДИКОВ, ПОДЕ ИНИЦИАТИВА, ПРИБЛИЖАВАЩА СЕ ДО ЗАМИСЪЛА, ВЛОЖЕН В ТЕКСТА ОТ ДИРЕКТИВАТА, НО ВСЕ ОЩЕ НЯМА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ. ПРАВИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ДА СЕ СЪЗДАДЕ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ОГЛАВЯВЯН ОТ Г-Н ДИКОВ ЗА НОВА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ЖИЛИЩНИТЕ КВАРТАЛИ.
• ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕКИ И НЕПРЕКИ УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ТРЯБВА ДА ОТЧИТАТ ОТГОВОРНОСТТА НА АРХИТЕКТИТЕ. ЧЕСТО ТОВА НЕ СЕ СЛУЧВА. АРХИТЕКТИТЕ СА ПРИНУДЕНИ ДА РАБОТЯТ В ЕДНА НЕЗДРАВА СРЕДА, ОСОБЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИ КОИТО И ДО МОМЕНТА ЛИПСВАТ ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВЕИ.
• В ЗОП НЯМА ПРЕДВИДЕНИ ТЕКСТОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОБНИ СПЕЦИФИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОЕТО ВОДИ ДО СРИВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПРЯКО НЕГАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО, КАКТО РАЗБИРА СЕ, ДО НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ, НИСКИ ИЛИ НУЛЕВИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИТЕ, ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ И ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СРЕДСТВА.
ДРУГИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА :

• ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДЕНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В СГРАДИТЕ И ПРОМИШЛЕНИТЕ СИСТЕМИ ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ.
• СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ СГРАДИ С ПОЧТИ НУЛЕВА КОНСУМАЦИЯ И/ИЛИ ПРИВЕЖДАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТАКИВА КЪМ ТАКАВА КОНСУМАЦИЯ;
• ВЪПРОСЪТ ЗА ТРАНСФОРМИРУЕМОСТТА НА СГРАДИТЕ Е АКТУАЛЕН ВЪПРОС, ЗАСЯГАЩ ВЪЗМОЖНОТИТЕ ЗА ЛЕСНОТО РАЗГЛОБЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СГРАДА СЪС СЪЩОТО ИЛИ ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ТРАНСФОРМИРУЕМОСТТА НА СГРАДИТЕ Е СВЪРЗАНО ПРЯКО С ОТГОВОРНОСТТА НА АРХИТЕКТИТЕ ДА ВИЖДАТ В БЪДЕЩЕТО, СЪЗДАВАЙКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В УСТОЙЧИВА СРЕДА СПОРЕД НУЖДИТЕ СИ. ТОЗИ ПРОЦЕС НЕ Е ТАБУ ЗА АРХИТЕКТИ ОТ ЕВРОПА, КОИТО НАПРАВИХА ВЪЗМОЖНО РАЗГЛОБЯВАНЕТО НА СТАРИ ЖИЛИЩНИ ПАНЕЛНИ СГРАДИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЯХНО МЯСТО СГРАДИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ. ПОСЛЕДНОТО Е ВЪЗМОЖНО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ, САМО И ЕДИНСТВЕНО С ВОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ. ТО Е И ПРЯКО СВЪРЗАНО С ЦЕНАТА НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА И МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ, СЪПОСТАВИМА С ЦЕНАТА И ЕФЕКТА ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИ ТАКИВА – КАТО БЕЗОПАСНА СРЕДА, НИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ, НИСКА СМЪРТНОСТ, НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИТЕ И Т.Н..
• ЗА ДА СЪЗДАВАТ ОТГОВОРНО СВОИТЕ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО АРХИТЕКТИТЕ ИМАТ ОЩЕ ЕДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЕБЕ СИ И ТОВА Е ВЗАИМНОТО УВАЖАВАНЕ И СЪОБРАЗЯВАНЕ С МНЕНИЕТО И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, КАКТО И С ОСТАНАЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ, А ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ С ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ.
• В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ТУК ПРИСЪСТВАЩИТЕ ПОЛИТИЦИ, ДЪРЖАВНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ, МЕДИИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАМАРИ, АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ ДА ОБЕДИНИМ УСИЛИЯ И ДА ПРОМЕНИМ ПОРОЧНИТЕ ЛОБИСТКИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЗАВОАЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ. ДА НАПРАВИМ ВЪЗМОЖНО ЦИВИЛИЗОВАНОТО И ЕВРОПЕЙСКО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ, ЗА ДА ДАДЕМ ШАНС НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ДА ГИ ДОПУСНЕМ В НАШИТЕ ГРАДОВЕ И СЕЛА ДА СЪТВОРЯТ ОТГОВОРНО ЕДНА ПРИВЕТЛИВА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА, КОЯТО ДА РАДВА ОЧИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА СТРАНАТА НИ, С КОЯТО ДА СЕ ГОРДЕЕМ!