Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Годишният конкурс за небостъргач eVolo 2013

eVolo Magazine кани студенти, архитекти, инженери, дизайнери и художници от цял свят да вземат участие в конкурса за небостъргач eVolo 2013. Основан през 2006 г., годишният конкурс за небостъргач е един от най-престижните призове в света за архитектура на високите сгради. Той оценява изключителните идеи, които предефинират дизайна на небостъргачите чрез прилагането на нови технологии, материали, програми, естетика и пространствени организации, заедно с проучвания на глобализацията, гъвкавост, адаптивност и цифровата революция. Това е форум, който изследва връзката между небостъргача и естествения свят, небостъргача и обществото, и на небостъргача и града.
Участниците трябва да вземат предвид напредъка в технологиите, изследването на устойчиви системи, както и създаването на нови градски и архитектурни методи за решаване на икономически, социални и културни проблеми на съвременния град, включително недостига на природни ресурси и инфраструктура и увеличаването на жителите, замърсяването, икономическо разделение и непланирано разрастване на градовете.
Конкурсът също така е изследване на публичното и частното пространство и ролята на индивида и колектива в създаването на динамична и адаптивна вертикални общност. Също така е отговор на изследването и адаптирането на нови местообитания и територии въз основа на динамично равновесие между човек и природата – нов вид на отзивчив и адаптивен дизайн, способен на интелигентен растеж чрез саморегулиране на собствените си системи.
Няма ограничения по отношение на терен, програма или размер. Целта е да се осигури максимална свобода на участниците да осъществят проекта без ограничения, по най-творческия начин. Какво е небостъргач в 21 век? Какви са историческите, контекстуалните, социалните, градските и природните отговорности на тези мега-структури?
eVolo Magazine се ангажира да продължи да стимулира въображението на дизайнери от цял свят – мислители, които инициират нова архитектурна дискусия по отношение на отговорността в икономически, природен и интелектуален план, което в крайна сметка би могло да промени това, което разбираме като съвременен небостъргач, неговото въздействие върху градското планиране и върху подобряването на начина ни на живот.

График:
25.Юни.2012 – Обявяване на конкурса, начало на регистрацията, приемане на въпроси
05.Ноември.2012 – Краен срок за подаване на въпроси
13.Ноември.2012 – Краен срок за ранна регистрация
03.Декември.2012 – Отговори на въпроси
15.Януари.2013 – Краен срок за късна регистрация
22.Януари.2013 – Краен срок за подаване на проектите ( 23:59 h Източно Американско Време)
11.Март.2013 – Обявяване на победителя

Награден фонд
Първо място – US $5000
Второ място – US $2000
Ттрето място – US $1000

Повече информация и регистрация тук

Източник: www.arhitektura.bg