Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Нов устойчив пазарен площад в Казабланка

Цел на конкурса
Целта на този международен конкурс е да се изработи нов устойчив пазарен площад в Казабланка. Архитектурата на тази нова структура трябва да отразяват съвременните дизайнерски тенденции. В предложението трябва да присъства не само специфичната функция, но и нейното въздействие върху заобикалящата я градска среда.

Основни елементи за проекта
– Проучване за проектирането на пазара.
– Създаване на едно ново съвременно социално пространство, където местните жители да могат да се срещат и пазаруват.
– Провокиране на дискусии и идеи за функционалността на уличната търговия.
– Използване на изискванията за зелена архитектура.
– Експериментиране с иновативни материали.


Право на участие

Архитекти, инженери и студенти, както и интердисциплинарни екипи максимум от група до 4 човека без възрастово ограничение.

Срокове
Официално обявяване на конкурса – 10 юли 2012 г.
Ранна регистрация -от 15-ти Юли до 31 август 2012 г.
Късна регистрация – от 01 септември до 31 октомври 2012 г.
Краен срок за въпроси – 18 октомври 2012
Краен срок за предаване – 05 ноември 2012 г.
Журиране – 09тия ноември – 16 ноември 2012 г..
Обявяване на победителите и публикуване на www.ac-ca.org – 20 ноември 2012 г.

Такса
Ранна регистрация: 80$ от 15 юли до 31 август 2012 г.
Късна регистрация: 120$ от 01 септември до 31 октомври 2012 г.
Участниците могат да се регистрират чрез попълване на форми и плащане с дебитна / кредитна карта.

Награди
Печелившите участници ще получат награди на обща стойност $ 6.000 с разпределението, както следва:
1-ва награда: 3500 $
2-ра награда: 1 700 $
3-та награда: 800 $

Регистрация и повече информация www.ac-ca.org