Електронен конкурс „Устойчивата архитектура в България – 2020-8“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

В следствие на икономическата и финансова криза, и последиците от климатичните промени, живеем във време на сериозни предизвикателства. Европейските политици осъзнават, че се нуждаем от природосъобразни и удобни за живеене градове, които са по-хармонични, по-добре организирани и с устойчиви сгради. По данни на Европейската комисия, само половината от целите, заложени в стратегията „Европа 2020“ са на път да бъдат реализирани, поради което Европейският съвет и Европейският парламент призоваха Комисията да приеме нова амбициозна стратегия за действие.
Като жители на обединена Европа, стремящи се да се интегрираме пълноценно с останалите европейски държави, е нужно да ускорим темпа си на развитие и в България. Архитектите като творци на застроената среда носим отговорност за нея и дерзаем тя да е въодушевяваща, природосъобразна и ефективна, да отговаря на критериите за устойчивост.

С цел утвърждаване на устойчивата архитектура в България, и в съответствие с Член Първи от Закона за устройство на територията на Република България, за трета поредна година Камара на архитектите в България организира:
Електронен конкурс (е-конкурс) „Устойчивата архитектура в България – 2020-8“.
Електронният формат цели използването на „зелен“ подход и свеждането до минимум на въглеродния отпечатък на конкурса при провеждането му.
Първото издание на конкурса бе организирано през 2010 г. във връзка с честването на 20-тата годишнина на Архитектурния Съвет в Европа (АСЕ). Печелившият проект от България бе изложен в сградата на Европейския парламент, редом с проекти от цяла Европа. По време на официалната церемония по откриването на изложбата в Културния център „Bozar”, разположен в сърцето на Брюксел, усилията на европейските архитекти бяха приветствани и от г-н Росен Плевнелиев – тогава изпълняващ длъжността Министър на регионалното развитие на Република България, а понастоящем Президент на България.
Като логично продължение на целите за всеобхватно налагане принципите на природосъобразното и балансирано развитие на нашите градове и изграждането на здравословни и ресурсоспестяващи сгради, които да обитаваме, Камарата на архитектите в България съвместно със Съюза на Архитектите в България организира третото поред издание на конкурса в две КАТЕГОРИИ:
Категория „РЕАЛИЗАЦИЯ“
Категория за проекти на построени през 2011 и 2012 г. сгради Отличените в тази категория проекти, както и такива, наградени от Националния преглед на българската архитектура, ще бъдат прегледани от специално жури от експерти на КАБ и САБ, за да бъде излъчен възможен участник в Международния конкурс „Мис Ван дер Рое“, като представител на българската архитектура.

Наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура, на името на Мис Ван де Рое е награда, която се дава на всеки две години от ЕС и Фондация „Мис Ван де Рое“ Барселона, за да отдаде признание и награди качествени архитектурни творения в Европа. Наградата е учредена през 1987 г. в партньорство на Европейския парламент и Фондация „Мис Ван де Рое“. Надпреварата е отворена за всички проекти, реализирани в Европа в рамките на двугодишен период преди предоставянето на наградата. С приза се награждават постиженията на европейски архитекти и се предоставя на гражданите, както и на публичните институции, възможност по-добре да оценят важността на архитектурата при изграждането на градовете и общностите. Наградата вдъхновява проучването, развитието и въвеждането на устойчиви архитектурни практики, които са в основата на връзката между качеството на живот и качеството на застроената среда. Именно това илюстрира социалните, културни и икономически ползи от нейното съществуване. Наградата търси и открива разнообразието на европейските архитектурни проявления, като защитава ролята на архитектурата, от една страна като база за обмяна на идеи и като арена за изграждането на общата европейска култура. Наградата също така поощрява архитекти, в началото на кариерата ми чрез специално отбелязване, както и отговорните клиенти – публични и частни, които са ангажирани в изграждането както на европейската икономика, така и на нейната култура чрез своите възлагания. Журито на конкурса също така прави селекция на образцови творби, които се показват по време на пътуваща изложба. Тези подбрани проекти промотират качествените архитектурни продукти и приноса им в изграждането на европейските градове.
Голямата награда за Конкурса „Мис Ван де Рое“ е 60,000 Евро
Специалното отбелязване за Конкурса „Мис Ван де Рое“ е 20,000 Евро
Повече информация на английски език можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/prizes/architecture-prize_en.htm и
http://www.miesbcn.com/en/award.html
Тази категория на конкурса е отворена за Възложителите (частни и обществени), както и за авторите на проектите.
Категория „КОНЦЕПЦИЯ за устойчива среда“
Категориятацели да стимулира мислене в насока на изграждане на устойчива и хармонична среда на обитаване. Тази категория е за конкретни идеи, разработки, концепции и проекти, които ефективно биха направили средата, в която живеем, по-привлекателна, природосъобразна, удобна и здравословна или с една дума – устойчива.
Концепциите могат да бъдат примерно за:
· По-функционално използване на водите в нашите населени места;
· Устойчив пространствен дизайн на малките градски пространства;
· Вътрешно-кварталните пространства;
· Подкрепа и създаване на културни центрове в градовете ни – трайни и мобилни;
· Иновативни подходи за устойчиво обновяване и енергийна ефективност на сградния фонд;

Тези примерни теми са изредени с цел да могат кандидатите да се докоснат до духа на конкурса и не са изчерпателни. Цели се намирането на конкретни решения за конкретни проблеми, които биха направили застроената ни среда по-добра за живеене. Постъпили разработки ще бъдат предоставени на държавни и местни власти за проучване на реализация. Концепциите могат да са за конкретни населени места или общодържавни. Очаква се концепциите да съдържат описателна част и графична част. По-аргументирано описани и представени концепции, имат по-големи шансове за успех.
На отличените концепции ще бъдат връчени награди. Журито ще оцени най-високо концепции, които са практични, конкретни и с голям потенциал да спомогнат за устойчивото развитие на нашите селища.
Условия за участие в конкурса
В конкурса ще се участва само електронно чрез изпратени по имейл проекти и/или концепции. Няма да бъдат приемани материали на твърд носител. Всеки участник може да изпрати неограничен брой проекти. Проектите трябва да съдържат графична част и текст.
Обектът или проектната разработка трябва да бъдат за територията на България. Подробното и аргументирано представяне и обосновка на устойчивите характеристики ще помогне проектът Ви да бъде оценен по достойнство от журито.
Крайната дата за изпращане на конкурсните имейли е:
За категория „РЕАЛИЗАЦИЯ“ – 15 октомври 2012 г. Конкурсът в тази категория е отворен за възложителите (частни и обществени) и/или авторите на проектите/обектите.
За категория „КОНЦЕПЦИЯ“ – 25 октомври 2012 г. Конкурсът в тази категория е отворен за всички. В него могат да участват и да бъдат представени и студентски и ученически проекти, разработки и идеи. Може да се участва индивидуално или в колектив.
Предложените на вниманието на журито имейли, трябва да бъдат озаглавени:
„2020-8.РЕАЛИЗАЦИЯ“ или„2020-8.КОНЦЕПЦИЯ“, според категорията, в която се участва.Изисква се задължително текстова част, изреждаща устойчивите характеристики на представения обект, проект или концепция. Форматът на текстовата част трябва да бъде в някой от следните формати: *.doc, или *.pdf. Графичната информация (снимки, схеми, визуализации и/или планове) трябва да бъде в: *.jpg или *.tiff формат с резолюция 300 dpi. Максималният брой файлове, които ще бъдат приемани за едно участие (и в един имейл) е девет. Максималният размер на имейла съдържащ цялата информация НЕ трябва да е по-голям от 9МВ. Неспазването на регламента може да доведе до дисквалифициране от конкурса!

Разработките могат да се подават само електронно на имейл адреса на Комисията по международна дейност и евроинтеграция към КАБ: kmde@kab.bg. Получените имейли ще бъдат потвърждавани с обратен имейл в рамките на три работни дни. Ако не получите потвърждение по електронната поща, можете да се обадите на телефон: 02 987 7181.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани чрез интернет страницата на КАБ, медийните ни партньори и ще бъдат изпратени до Архитектурния съвет на Европа и други европейски организации.
Журито
Както и в предишни години, в журито ще бъдат поканени да вземат участие специалисти, работещи от години в оценката на устойчивото строителство, разработвали проекти в България и чужбина, както и с опит в международните програми за оценка на строителството (LEED, BREEAM, DGNB). В журито ще бъдат поканени и обществени личности с отговорна позиция в изграждането на застроената среда. Предвижда се публично обсъждане/дискусия на резултатите от конкурса.
Церемонията по награждаването
За награждаването на конкурса ще бъдат поканени г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, г-жа Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството, арх. Майкъл Стентън, бившият председател на Американския институт на архитектите и други официални лица. Награждаването ще се извърши в периода 26 ноември – 3 декември 2012 г., по време на международния форум „Софийска архитектурна седмица“ (Sofia Architecture Week), с чието партньорство се организира конкурсът.
За реализиране на стратегията „Европа 2020“, за една нова България, имаме нужда от нова архитектура, нови правни и финансови стимули и нови подходи, изискващи участието на всички. Нека живеем така, че да задоволяваме нашите нужди без това да става за сметка на идните поколения!
Пожелаваме успех на всички участници в конкурса!

АРХ. НИКОЛАЙ ГЪЛЪБОВ,                                                      АРХ. ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ
С РЕСОР МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ,
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА