Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Уъркшоп между ученици и архитекти

Приветстваме включването на архитекти в уъркшопът на тема „Предприемачески идеи в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата” (част от проекта на Джуниър Ачийвмънт „Мястото на младите граждани в бъдещето на София”, финансиран от Програма Европа на Столична община).
Уъркшопът ще се проведе на 27.09.2012 ( четвъртък ) от 15.00 ч. в Университета по архитектура, строителство и геодезия в ремонтираното от Регионална колегия „Нова” фоайе на приземния етаж на новата сграда. Участници ще бъдат 25 ученици от СГСАГ „Христо Ботев” и 23 СОУ „Ф.Ж. Кюри”, които ще получат задание да разработят предприемачески проекти, свързани с архитектурното наследство на София и устойчивото строителство. Желаещите архитекти могат да се включат като консултанти на екипите от ученици.
Джуниър Ачийвмънт България ще бъде партньор на Sofia Architecture Week’2012, като ще съдейства за част от детската програма, по време на която архитекти ще посещават и водят занятия в столични училища, и ще представи своята дейност на 21 ноември в НДК в рамките на инициативата.

Джуниър Ачийвмънт България е неправителствена организация, която от 1997 г. е отдадена на мисията да допринесе за положителна промяна в българското образование чрез въвеждане на иновативни класни и извънкласни форми на обучение по предприемачество, икономическа и финансова грамотност и умения за ефективно общуване. Обучението се предлага под формата на разнообразни програми за всички възрастови групи – от предучилищна възраст до 12 клас, като съдържанието и задачите са пригодени за съответната възраст. Основни характеристики на обучението са: интерактивност, практическа ориентираност и максимално използване на подхода „учене чрез правене”, екипна работа, проектна работа, надграждане на изучавания материал, насърчаване на учениците да поемат отговорност, да поемат информиран риск, да ръководят проекти и др. Основните резултати от програмите на Джуниър Ачийвмънт България са не само придобитите нови знания за света на икономиката и професиите, но и изградените у младите хора предприемачески дух, инициативност и увереност в собствените възможности и умения. Процесът се води от учителите, които предварително преминават обучение за прилагане на програмите на Джуниър Ачийвмънт България. Неразделна част от работата по тях е и участието на практици от света на бизнеса като консултанти и ментори на учениците, предлагащи им гледната точка и богатия опит на хора, ежедневно потопени в разнообразни икономически сфери. Присъствието на бизнес доброволците в класната стая има критично значение за реалната ефективност на образователния процес, защото изгражда липсващата връзка между по-бавно движещата се и консервативна образователна система и динамичния свят на професиите.
В стремежа си да осигури на своите ученици повече възможности за допир с професионалисти в различни области Джуниър Ачийвмънт България е в постоянен контакт с бизнеса чрез своята Програма за бизнес консултанти и ментори. Тя е изключително подходяща и за архитекти, които биха били много полезни на децата от 3 клас, изучаващи програмата „Нашият град” – в нея се изучават понятия като градско планиране и зониране, които са тясно свързани със специалността на архитекта. За самите бизнес доброволци включването в програмите на Джуниър Ачийвмънт България носи удовлетворение от възможността да спомогнат за израстването на младото поколение, както и неимоверен заряд от общуването с любознателните деца.
За да се запознаете в подробности с начините да станете бизнес доброволец към Джуниър Ачийвмънт България за учебната 2012-2013 г., моля посетете нашата интернет страница: „Програма за бизнес доброволци и ментори”.