Последните промени в Закона за устройство на територията

В бр. 82 на „Държавен вестник“ от 26.10.2012 г. са публикувани приетите от Народното събрание промени в ЗУТ.

Можете да ги видите на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69471

Протоколи от Участието на КАБ в обсъждането на промените в ЗУТ, можете да видите ТУК