Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Направи си сам: УАСГ – студентски конкурс

Тема: Направи си сам: УАСГ

Задание: Дойде време и вие, студентите на УАСГ, да представите визията си за университета, в който учите. Фоайетата са „вътрешното АЗ” на една обществена сграда и следва на бъдат най-представителната част от интериора й. Затова Архитектурният фактултет на УАСГ, съвместно със Студентски Съвет, организира конкурс за нова визия на пространствата на фоайето и атриумната част на новата сграда на УАСГ. Представете своите идеи за бъдещата им визия и с общи усилия ще ги направим едно по-приветливо за работа и учене място.

Награди:
1-во място – 150 лв. + грамота за участие
2-ро място – 100 лв. + грамота за участие
3-то място – 50 лв. + грамота за участие
Всички проекти ще бъдат изложени във фоайето на новата сграда на УАСГ след края на конкурса

Условия за участие:
– право да участват имат студенти от всички курсове записани редвоно за учебната 2012/2013 година
– записването става на обявените имейли, като на всеки участник/екип ще бъде издаден входящ номер и ще му бъдат предоставени необходимите технически заснемания
– изпратете и-мейл със следната информация: имена на участниците, година на обучение, координати за обратна връзка

Предаване на проектите:
– едно табло размер А2, залепено на твърда основа
– дизайна и ориентацията на таблото са по желание на екипите
– всяко табло трябва да съдържа кратко описание на идеята и етапите на нейното изпълнение, техниката за графичното оформление е по избор /на ръка или на специализиран софтуер/
– НЕ СЕ приемат табла изпратени по и-мейл
– проектите очакваме в стаи 101 и 117

График на конкурса:
01.11.2012 – обявяване на конкурса
05.11.2012 – 11.11.2012 – записване за конкурса на обявения имейл
12.11.2012 – 25.11.2012 – време за изготвяне и предаване на проектите
26.11.2012 – 09.12.2012 – журиране на проектите
10.12.2012 – връчване на нарадите и обявяване на резултатите от конкурса

Жури:
доц.д-р арх. Георги Станишев
доц.д-р арх. Милена Маркова – Металкова
проф.д-р арх. Бойко Кадинов

E-mail:
uaceg.competition@gmail.com