Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Идейно решение за бъдещо развитие на квартал 398 – Централна градска част на София

В конкурса, организиран от Акционерно дружество „Родопи“ могат да участват всички студенти от специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“.

Обект на заданието е пространството, заключено между улиците „Алабин“, „Цар Калоян“, „Позитано“ и „Леге“.
Проектът има за цел да предложи съвременно решение за обновяване на градското пространство пред хотел „Рила“, което да съчетае в себе си различните исторически пластове. Сред задачите пред студентите са и запазване на съществуващите сгради паметници на културата на улиците „Леге“ и „Алабин“, както и експониране на Антична Сердика посредством визуални, ажурни материални и други способи. Водното огледало в градинката пред хотела и коледното дърво на София трябва да бъдат запазени.

Проектите ще бъдат оценени от жури в състав доц. д-р арх. Георги Станишев, представител на Националния институт за недвижимо културно наследство и представител на организатора.

На 20 декември ще бъдат обявени спечелилите и бъдат връчени наградите:

първа награда – в размер на 1000 лева

втора награда – лаптоп

трета награда – фотоапарат

Първите два класирани проекта ще вземат участие в общественото обсъждане на устройствения план за идейното решение на кв. 398, в район Средец на Столична община.

Допълнителна информация: http://konkurs398.blog.com и в канцеларията на катедра „История и теория на архитектурата“ в УАСГ.