Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Международен конкурс за архитекти родени след 1974г.

Нуждата от временни подслони за жертви на природни и причинени от човека катастрофи и за лица в неравностойно положение, изоставени от обществото, е все по-голяма. Ролята и отговорността на архитектите от цял свят в този контекст е целта на конкурса, който ще бъде последван от открит дебат по време на следващата среща на млади архитекти в Анталия на 25 май 2013 година.

Условия за участие

• За архитекти родени след 1974 г. ,

• Да бъдат членове  Камарата на архитектите в Турция за участници от Турция,

•Членство в Камарата на архитектите в България за участници от България

• Възможно е участие в екип. Като всеки член на екипа трябва да отговаря на посочените по-горе условия.

• Участие в събитието е безплатно

Файл с формата можете да видите ТУК

Официални езици: турски и английски

Награди

• Първа награда: 2500 евро

• Втора награда: 1500 евро

• Трета награда: 1000 Euro

Участник награда: 1500 евро (Наградата ще бъде  присъдена от участниците в международната среща на млади архитекти)

Награди ще бъдат изплатени в срок от три месеца след обявяването.

График на събитието

• Обявяване 05 ноември 2012г.

• Краен срок за въпроси  17 декември 2012г.

• Краен срок за отговори на въпросите  28  декември 2012г.

• Краен срок за подаване на проекти на 15 март 2013г.

• Оценка на журито  05 април 2013г.

• Обявяване на резултатите 12 април 2013г.

• Изложба на проектите 26 Май 2013г.

• Церемония по награждаването на 26 май 2013г.

 

Контакти: 

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRKİYE

PHONE  : 00 90 242 237 86 92-93-94

FAX       : 00 90 242 237 58 20
E-MAIL   : youngarchitects@mo.org.tr
WEB   : www.youngarchitectsmeeting.com

Повече информация можете да отриете ТУК