Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Жилищно търговска сграда на Олга Футекова

Сградата е построена през 1911г. за жилище на семейството на Футеков – книгоиздател, по сведения брат на Райна Княгиня. Вероятно първоначално партерът и мецанинът са служили за търговски нужди на собственика като книжарница, но в последствие са били и търговско представителство за продажба на автомобили, когато първият етаж е даван под наем, а семейството е живяло на втория етаж.
През 1947г. една част от сградата е отчуждена. Тогава се извършва дострояване на сградата с една ос по посока линията по бул.” Княз Дондуков”. От тогава партерът и мецанинът се използват за различни търговски нужди : фризьорски салон, шивашки работилници.
Сградата е застроена на уличната линия на две улици. Тя има два входа от бул.”Княз Дондуков” и от ул.”Бенковски”. Сградата се състои от сутерен, партер, мецанин, 2 етажа и таван. В жилищните етажи са правени редица преустройства с оглед обособяване на две жилища със самостоятелни входове. Плановата схема на жилищния етаж е коридорна при двустранно застроен коридор. На всеки етаж има по осем стаи, кухня и сервизни помещения. Интериорът на втория етаж , където са живяли първите собственици е с декорирани тавани с гипсова щукатура. Освен това в интериора прави впечатление мозайката на стълбището, парапетът от ковано желязо, входните врати и порталите.

Външната архитектура е решена в стил „Сецесион”. Фасадата към булеварда е доминираща. Тя е била симетрична, но след пристройката е ззагубила тази симетрия. Личи стремеж към вертикално решаване на фасадите чрез обединяване на прозорците към етажите, като всяко поле е разделено от пиластри. Богатата пластична декорация на тимпаните на отворените фронтони придава особен индивидуален образ на сградата.

Конструкцията на сградата е масивни носещи стени.Подовата конструкция е също масивна с железен гредоред и пруски свод. Стълбищата до втроия етаж са каменни, а от там до тавана са дървени.

Сградата е обявена за паметник на културата под номер ДВ.40/1078т.от категория с местно значение.
Адрес: София, бул.“Княз Дондуков“53

Информацията за статията е взета от архива на ОКИ „Музей за история на София“, доц.д-р арх.Валя Върбанова