Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Народен театър „Иван Вазов“

Народният театър е строен на два пъти. Първият път е издигнат по проектите на виенските архитекти Фелмер и Хелмер. Откриването, голямо културно тържество за страната, станало на 3 януари 1907г. За случая Иван Вазов написал пролог „Славата на изкуството“

През 1923г. при празнуването на 15-годишнината от откриване на театъра и шестедест и пет годишнина от първото театрално представление, за да се даде пълна представа за далечното минало, използвали сцени с газово осветление. И тогава става нещо страшно – от една лампа се запалват дървените части на сцената, пламъците минават в складовете с дрехи и декори. Разразил се стихийно , пожарът погълнал по-голямата част от сградата и движим имот за няколко милиона лева. Оцелява само художествената фасада на театъра.

След международен конкурс, повторното изграждане и разширение на театъра е поверено на архиктект Мартин Дюфлер от Дрезден. По негов план сцената се разширява и се правят редица модерни приспособления за движение на пода.

А какво е било някога?

Градската вада, като минавала по днешните улици „Солун“ и „Васил Левски“, правела завой точно на това място и покрай ул.“Славянска“, поемала по Цариградския път към градската мера и оттам се вливала в Перловската река. След като тази вада била отбита, на мястото на театъра се ширело блато изпълнено лятно време с цели семейства биволи.

На мястото на блатото изникнала дъсчена сграда на театър „Основа“. Построена била със средства на артистите, които играели в дъсчения цирк на японеца Камчик в градската градина. Първото представление било дадено на 4 декеври 1888г. Представени били две пиеси: „Хубавата сидония“ и „Червените панталони“. Оттук започва мъченическият път на представителите на изобразителното изкуство- на артистите, докато се достигне до постройката на сграда, отредена за театър.

Историята на театъра е история на нашия културен напредък, който не се отбелязва само с играта на артистите, но и с културната издигнатост на публиката и авторите.