Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

„Архитектът е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В последните месеци се завихри мощен дебат, най-вече в интернет пространството, относно РК НОВА и юридическите аспекти и основания за нейното съществуване. Да! Безспорно проблемът е значим, защото организация, която не зачита собствените си правила, не е читава организация.

Но! Внимателният прочит на правилата (ЗКАИИП и съответния кодекс) дава достатъчно, според мен, убедителни юридически основания да се приеме РК НОВА като легитимно конституирана и съществуваща структура. Тези основания са достатъчно известни и не се нуждаят от допълнително изясняване.

Развихрилият се юридически дебат (включително и с активното участие на неспециалисти) и разнопосочните (често и неколегиални) тълкувания изместват, според мен, проблема от плоскостта на морала и реалните проблеми на архитектурната колегия към плоскостта на правото.

Пренесен изкуствено върху плоскостта на правото, дебатът поражда два принципни въпроса:

  • не е ли той – дебатът, опит за манипулативно обругаване на част от архитектурната колегия – в случая РК НОВА;
  • кой има интерес от подобен дебат, със сигурност не и КАБ.

В контекста на проведените разсъждения и в условията на драматизъм в битието на българския архитект ще си позволя да поставя следните значими, според мен, проблеми:

  1. РК НОВА ли е актуалният и реален въпрос в съвременния дневен ред на КАБ? Всичко друго ли решихме? Архитектурната общност достатъчно отговорна ли е към професията и обществото? Законите адекватни ли са на потребностите на архитектурната професия и утвърждават ли нейния престиж и социална значимост? Какво е бъдещето на архитектурата в социално-икономическия драматизъм в страната? Какви са перспективите пред младите български архитекти, завършващи със стотици нароилите се висши архитектурни училища? Устойчиви ли сме на нарастващата европейска и световна конкуренция? Получаваме ли адекватно на отговорния си труд обществено признание, финансово възнаграждение и правна защита срещу некоректни възложители? Защо преекспонираме различията между нас, а не търсим единение? И още, и още, и още! Решихме ли всичко това, та губим сили, енергия, време, интелект да спорим дали е юридически издържано доброволното и напълно съзнателно сдружаване на 300 български архитекти в името на българската архитектура и нейното бъдеще, в името на самата КАБ!!!
  2. Архитектурата е свободна професия. Това означава, че архитектите са свободни хора, осъзнали необходимостта и възможността за свободно сдружаване.

Защо някой иска да възпрепятства 300 свободни, работещи и сходно мислещи архитекти да се сдружат свободно и по свой си, но ненакърняващ ничии интереси начин, да работят за бъдещето на своята професия и то в структура на КАБ?

Защо някой иска „служебно” да прехвърли (сякаш са предмети!) 300 пълнолетни специалисти в структури на КАБ, които те съзнателно са напуснали и не желаят да членуват в тях?

Кого смущават 300 български архитекти, предпочели динамиката пред застоя, модерното пред статуквото, диалога пред алиенацията, живота на РК НОВА пред формалното съществуване в териториалните столични структури на КАБ?

Оспорва се легитимността на съществуването на РК НОВА. Оспорва се с неколегиален тон, с настървение, с прийоми, характерни за отминали и осъдени от историята периоди. А единственото безспорно в това оспорване е, че то е много, много спорно и лишено не само от законови, а и от морални аргументи.

А и нали законите се правят от хора за хора! Нали те – законите, са призвани да ни обслужват нас – хората, а не обратното!

А и нали, както беше казал Сервантес: „Свободата е осъзната необходимост”!

Перифразирайки големия Радичков ще кажа: архитектът е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки!

Нека акцентираме не върху грешките (ако изобщо има такива), а върху любовта и вдъхновението. Те са верният път към доброто бъдеще на нашата професия!!!

 

доц. д-р арх. Валери Иванов