Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

AРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ 2013

ПИСМО ПОКАНА

Камарата на Архитектите в България-регионална колегия Пловдив и

Съюза на Архитектите в България- дружество Пловдив

през 2012 г. проведоха АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ 2012 , включващ 3 модула, единият от които беше интернет-конкурс „Кино Космос-място за култура“ със сайт

www.komsomol.eu

www.facebook.com/komsomol.eu

Мероприятието бе проведено успешно, благодарение и на любезното съдействие за достъп , оглед и заснемане на сградата на кино Космос от страна на Община Пловдив и финансовата подкрепа на фондация „Пловдив ЕСК 2019“, на КАБ и САБ. Провеждането на конкурса събуди носталгията и спомените от едно емблематично кино в гр. Пловдив.

Тъй като сградата и пространството около нея все още стоят в центъра на града ни занемарени, мръсни и изоставени , желанието ни е да продължим инциативата си от 2012г., и при провеждане на АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ 2013 , мероприятията ни отново да бъдат свързани с любимото на поколения пловдивчани кино Космос.

Идеята ни е да оживим сградата през месец септември по време на

Есенния салон на изкуствата в Пловдив

и макар и за кратко да го превърнем в едно живо място за култура.

След направен оглед на място и консултация със специалист по част конструктивна, пространствата, които бихме искали да използваме, са общите фоайета на двата етажа, кафенето, стълбата и площадното пространство пред сградата. Подготвен е план за безопастност и здраве за почистване на сградата и пространството около нея от инж. Румяна Ахрянова , както и проектопрограма с кратко резюме на историята на   инициативите около кино Космос, с идеи за провеждане на архитектурни събития и световни примери на подобни сгради, функциониращи като места за култура и притегателни точки за жителите.

 

За да може да бъде проведено мероприятието през месец септември е необходимо преди това да се извършат подготвителни работи, като почистване, обезопасяване, освежаване, които бихме искали да започнат на 20 април – като част от събитието на БТВ „Да почистим България за един ден“, за което сме заявили желанието си да бъдем включени официално в кампанията.

 

Етап 1: Почистването, обезопасяване и освежаването на киното ще се осъществи в периода

20 април 2013г.- 20 май 2013г. с график, който ще пуснем допълнително, след  уточняване с Община Пловдив

 

Каним всички колеги и приятели да се включат в нашето събитие с начало – 20 април 2013 г. от 9.00 часа в сградата на кино Космос.

 

За да бъдат осигурени материали и екипировка за почистването, е необходимо да знаем броя на желаещите да се включат в инициативата. Те могат да се регистрират със свободен текст на имейла на

 

КАБ РК Пловдив kabplovdiv2@gmail.com или на

САБ Пловдив sabplovdiv@abv.bg или да се обадят на

тел.032/ 632293 секретар САБ Пловдив – Ненка Николова

тел.032/ 632291 секретар координатор КАБ Пловдив- арх. Стефан Кичев

Председател САБ  – дружество Пловдив :

арх. Илко Николов

Председател КАБ – РК Пловдив :

арх. Петко Костадинов

 

 

ПРОЕКТО ПРОГРАМА
Архитектурен форум Пловдив 2013

Началото:

Разпалената носталгия и споделените спомените на няколко поколения от едно емблематично кино в гр. Пловдив предизвика през 2011г. граждански протест срещу превръщането му в закрит паркинг. Този път протестът не беше напразен и доведе до спиране на продажбата. Но какво от това – киното остана в спомените зад реалността- мръсна, занемарена и нефункционираща сграда.

Продължението:

КАБ-Регионална Колегия Пловдив и САБ – дружество Пловдив
организираха интернет-конкурс „Кино Космос-място за култура“ в рамките на Архитектурен форум Пловдив 2012“, с цел да се съберат идеи за предназначението му, вярвайки, че бъдещето на всички обществени сгради трябва да бъде започвано на първо място с оригинална, иновативна идея. Участваха 36 проекта, избраха се 7 финалиста.

(www.komsomol.eu)

Инициативата:

След краткото въведение в предисторията на кино „Космос“ идва последната амбиция на КАБ РК-Пловдив и САБ Пловдив да почистим сградата и да я пригодим за ползване по време на есенния салон на изкуствата . За нас тя трябва да е отворена за всички и да запази културния си характер. Съвременният облик на една такава сграда предполага всякакви културни изяви, изложби, работилници, концерти и т.н., по примера на редица световни центрове. Стари силози, фабрики и промишлени сгради се превръщат в културни средища с променлива функция, само след едно обикновено почистване. В рамките на един месец искаме да покажем, как сградата може да оживее и функционира и занапред. Надяваме се, че освен търсения резултат, колективното гражданско почистване и обединение на хората от тази кауза, ще съживим и една дългочакана съвместна работа между експертните институции, като САБ, КАБ и Община Пловдив, каквато работа би трябвало винаги да съществува.

Идеи и етапи за архитектурен форум Пловдив 2013

Етап 1: Почистване – 20 април 2013г.- 20 май 2013г.
Етап 2: Обявяване на модули за Архитектурен форум 2013 и покана на участници за записване в отделните модули, като например:

– Скулптура-инсталация от отпадъци в киното
– Архитектурна работилница – изработване на мебели от отпадъците от скулптурата и благотворителна разпрожба на мебелите – процент от продажбата остава за ремонт на киното
– Архитектурна работилница за деца

– Възстановяване на разрушени части от сградата , реставрация със съвременни идеи ( вж. Пример от Венеция )
– Прожекции с архитектурна тематика
– Лекции с архитектурна тематика
– „Работилница-говорилня“ – взаимодействие на хора от различни сфери, но с идеи и визия за развитието на определени места в Пловдив – млади хора, предприемачи, управители и двигатели на бизнес начинания, икономисти, архитекти, хора на изкуството. Примерни обекти – „Кино Космос“, тепетата, реката, тютюневите складове или др., които определим в предварително задание-целта е създаване на конкретна програма, икономически план за възстановяване и работещо съществуване на замрели сгради и пространства.
– Документално видео заснемане на процеса на работа – камера с оператор и инсталиране на web-камера за постоянно заснемане на промените в сградата.
– Реализация-инсталация на проектите победили в конкурса „Кино Космос- място за култура” (метафорична разработка на отличителните белези на седемте проекта на място в сградата)
– Проект за запазване на киното – реализиране на видео прожекция
– Проект за площадно пространство пред киното частична реализация на дворното пространство
– Hand made day
– Покана за други изложби и връзка с други изкуства през целия месец ( ателиета, работилници, художници, фотографи, графити)
– Концерти на групи, в които има архитекти
– Video mapping
– Фотоарт изложба – „Пловдивската архитектура“

Етап 3: Определяне екипи за отделните модули и анализиране на предложенията от участниците
Етап 4: Реализация през месец септември
Етап 5: Ремонт със събраните средства
Етап 6: SAW в Пловдив и SDW в Пловдив.