Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Идеи за промяната на облика на пивоварна в Стара Загора

„Загорка“ АД стартира конкурс сред студенти, изучаващи архитектура и дизайн, за набирането на идейни проекти за промяната на облика на пивоварната.

Пивоварната в Стара Загора е една от най-модерните фабрики в страната ни – след като компанията става част от HEINEKEN през 1994 г., в нейното модернизиране са инвестирани над 110 млн. евро. Фасадата и външният архитектурен облик на пивоварната са обновявани частично през годините, без да е следвана единна визия. Ето защо „ЗАГОРКА“ АД стартира конкурс за набирането на идейни проекти за промяната на облика на пивоварната.

ЗА КОНКУРСА:

Предмет на конкурса е разработването на цялостен проект за единнo архитектурно-художествено оформление на сградите, външните елементи от техническата инфраструктура, зелените и прилежащи площи, огради и съоръжения в пивоварна Загорка.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. В конкурса могат да участват студенти или дипломирани специалисти, на възраст до 29 години, от университети, предлагащи обучение по специалност „Архитектура“, или други свързани с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

 

2. Желанието за участие в конкурса се декларира с попълване и подписване на „Заявка за участие“, както и подписано съгласие с настоящите условия. Така посочените Заявка и  подписаните Условия на конкурса се изпращат в срок до 10.05.2013 на e-mail: zagorka.masterplan@heineken.com. Заявки, получени след посочената дата, непопълнени, неподписани или частично попълнени, няма да бъдат приети за валидни.
 

Наградният фонд за победителите се състои от следните възнаграждения:

  • 1-ва награда – 2000 лева /две хиляди лева/
  • 2-ра награда – 1200 лева /хиляда и двеста лева/
  • 3-та награда – 500 лева /петстотин лева/

Период на конкурса и срокове за представяне на предложенията:

  • Регистрация за участие в конкурса – до 10.05.2013
  • Посещение на пивоварната – 10-31.05.2013
  • Краен срок за изпращане на предложенията за етап I – 03.06.2013
  • Обявяване на класиране за етап I – 17.06.2013
  • Краен срок за изпращане на предложенията за етап II- 15.07.2013
  • Обявяване на класиране за етап II – 30.07.2013

 

За да участвате, моля изтеглете следните приложения тук.

Източник на информация: www.citybuild.bg