Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Вземете участие в ИЗЛОЖБА ГРАДЪТ 2013

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ

Раздел  I: „Пространствено и териториално развитие“.
В този раздел  ще бъдат представени:
Националната концепция за пространствено развитие;
ИПГВР на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен , чрез  зоните  с потенциал за икономическо развитие и проектните предложения.
ГИС компании.
Next generation – проекти на млади урбанисти от  УАСГ и  НБУ.

Раздел II: „Обществените  пространства“. Интелигентно управление на градските ресурси.
В този раздел Национално сдружение на общините в република България  ще  представи  най-атрактивните публични и частни проекти, които променят облика на българските градове.
Next generation – проекти на млади урбанисти от  УАСГ и  НБУ.

Раздел III: „Транспортна инфраструктура“.
Представяне:
Разширение на Столичното метро, със специалното участие на „Метрополитен”.
Кръстовища на две нива.
Представяне на компании – Интелигентни решения при интегрирания градски транспорт.
Представяне на строители компании.
Next generation – проекти на дипломанти от специалност „Транспортно строителство“ в УАСГ.

Раздел IV: „Енергийна ефективност”. Рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради – със специалното участие на Столична община.
В този раздел ще се представят  типовите проекти на Столична община, които ще се предоставят  безвъзмездно на сдруженията на етажната собственост.
Представяне на ОПРР и   Фонда за жилищно обновяване.
Представяне на компании, предлагащи  енергоефективни материали и технологии.

Раздел V: „Интелигентни сгради“.
Представяне на нови сгради. Материали и технологии.
Проектанти,строително-инвестиционни компании.
Next generation – проекти намлади архитекти от УАСГ, ВСУ, ЛТУ, НБУ .
В рамките на изложбата ще бъде организиран раздел за
енергийна ефективност на жилищните и обществени сгради
със специалното участие на Столична община.

Партньори: КАБ, САБ, КИИП, БАИС

Специална цена за участие в изложбата на архитекти-подробности можете да видите ТУК.

Краен срок за записване 10 септември.

За повече информация: http://thecityexhibition.bg