Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Идеен проект за жилищна сграда с естествени материали

Асоциацията за строителство с естествени материали и лидерът за софтуерен биоклиматичен анализ за зелени сгради SEFAIRA ще изберат един проект.

“Това не е архитектурен конкурс. Това е опит да дръзнеш да мислиш за архитектурата и сградите по друг начин. Иновативно, свободно, отговорно”, казват от АСЕМ. Целта е концептуален проект за жилищна сграда, изградена предимно с естествени материали.

Трябва да се информирате относно:

Какъв е въглеродният отпечатък на идеята?
Какво е значението на използваните материали? Доколко те са естествени? Доколко са рециклируеми? Доколко могат да включват рециклируеми компоненти или отпадъци?
Колко ресурси – енергийни и водни, използва/спестява проекта?
Как това пространство се отразява на здравето и комфорта на обитателите? Какъв е микроклиматът в него?
Необходимо е да се конкретизират следните неща:

Конкретно място: къде се намира сградата (например любимото ти кътче в България)
Ясна ориентацията и форма на сградата
Плътни и остъклени части (като %)
Използвани материали и изолация
Идея за отопление на сградата
Идея за използване на Възобновяеми енергийни източници
Сайтът на Асоциацията за строителство с естествени материали може да послужи за ориентир при натрупването на необходимото знание за осъществяване на проекта. След това ще бъде проведена среща във „Фабрика за идеи” на ул. “Проф. Никола Михайлов” №12, на 28 октомври от 18:00 часа.

Концептуалният проект (скици, чертежи, визуализации + пояснения, относно описаните точки по-горе) се изпраща на e-mail адрес: natural.association@gmail.com до 7.11.2013.

Първата награда за конкурса е парична – 250 лв., другата първа награда е параметричен анализ и симулация в реално време и физични характеристики на един проект, а двама участници ще получат и правото на присъствие в курса за следдипломна квалификация, който АСЕМ и УАСГ организират през ноември под надслов “Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях”.

АСЕМ, заедно със световния лидер за софтуерен биоклиматичен анализ за зелени сгради – SEFAIRA, ще анализира ефективността на един избран проект спрямо различни мерки (параметри) за устойчивост – ориентация на сградата, ослънчаване- засенчване, изолация, остъкляване, материали, отопление на сградата, използване на ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници) и др.

Този конкурс се осъществява в рамките на проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

Източник на информация: www.greentech.bg