Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Кой може да спечели титлата „Архитект на 2013 г.“

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. Наградата „Архитект на 2013 г.“ се присъжда за обекти, въведени в експлоатация през изминалата 2013 г.

2. Кандидатурите задължително се илюстрират с графична част – разпределения, разрези и фасади, обяснителна записка, изясняваща обемно-пространствената композиция, архитектурния облик, функционалното решение, снимков материал. Задължително се представя копие от протокола на приемателната комисия по образец акт 16.

3. Показатели за оценяване:

– вписване на обекта в околната застройка

– визия

– ефективност на функционалното решение

– използване на нови технологии

– благоустрояване.

4. Кандидатите да представят кратка анотация за проекти и обекти, в които са участвали. Материалите се предоставят на електронен носител или се изпращат по електронната поща.

5. Комисията за присъждане на наградата се състои от представители на професионалните общности.

6. Крайният срок за изпращане на материалите е 15  февруари 2014 година в редакцията на вестник „Строителство имоти“ на адрес: Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев“ 92 В, сектор Б, ет. 4, или на e-mail: stroimotipr@gmail.com

За допълнителна информация се обаждайте на редакционния телефон – 0886/808 167.

Екипът на в. „Строителство имоти“ ви пожелава успех!