Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Съдът остави плана на Царево, позволяващ строеж на „Златна перла“

На 15 януари със свое решение, Върховния административен съд остави в действие Общия устройствен план на Царево, който позволява построяването отново на скандалния туристически комплекс „Златна перла“ в близост до с. Варвара, както и и на още 75 000 легла в Природен парк Странджа без екологична оценка. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени решението на тричленен състав на съда, с което, по жалба на природозащитни организации,  беше отменен общия устройствен план на община Царево. ВАС твърди, че тричленката не е имала право да се произнася с решение.

Решението идва след обжалване от страна на община Царево и настоящия министър на регионалното развитие Десислава Терзиева. В решението на ВАС е налице пълна промяна на позицията на екоминистерството.

Това действие ще доведе до започване на три наказателни процедури в Европейската комисия за нарушаване на европейски директиви и една в Орхуската конвенция, алармираха веднага екоорганизациите от коалиция „За да остане природа в България“, които излязоха със позиция по случая, разпространено до медиите. Те са силно възмутени, че след седем години  държавата отново иска да застроява Природен парк Странджа.

Спорът е дали може да бъде действащ Общият устройствен план на община Царево, който няма задължителната екологична оценка. Планът предвижда застрояването на две трети от крайбрежието на юг от Царево със 75 хиляди легла, всички в територията на Природен парк Странджа и Натура 2000 мрежата от защитени зони. Той е изготвен от екип, ръководен от свързания с Дюнигейт арх. Тихолов.

В същото време (на 15 януари 2014 г.) съдът по правата на човека в Страсбург отхвърля претенциите на собствениците на „Златна Перла“ и приключва спора финално. След шест години опити за узаконяване, той беше разрушен едва през миналата 2012 г. Мнението на съда е, че инвеститорът е бил наясно, че проектът му не отговаря на изискванията на екологичното законодателство, но въпреки това е продължил да строи.

Новият общ устройствен план на Община Царево (който на практика е старият) обаче ще улесни повторното изграждане на комплекс на мястото на „Златна перла“ и на други места.

Заради оценката за съвместимост на плана, Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България. Това принуди министърът на околната среда и водите Нона Караджова да оттегли положителната екооценка за плана през 2010 г. и така временно спря прилагането на плана, както и наказателната процедура.

„Случайно или не при започване на изграждането на „Златна перла“ през 2006 г., при издаването на положителна екооценка на общия устройствен план на община Царево през 2008 г., както и сега в управлението е един и същ заместник министър на околната среда и водите – Чавдар Георгиев,“ пишат природозащитниците, които смятат да сезират Европейската комисия, че причините за наказателната процедура отново са налице. „Решението на Върховния административен съд е показателно, че българските закони за устройство на територията, за опазване на околната среда и за биологичното разнообразие не прилагат адекватно три европейски директиви – за стратегическа екологична оценка, за птиците и за хабитатите,“ мотивират се те.

Източник на информация: www.dnevnik.bg