Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Нова наредба за проектиране на обществени сгради

Ще има нова наредба за проектиране, изграждане и поддържане на обществени сгради в областта на образованието и науката, здравеопазването и културата.

Новата наредба се подготвя от Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) и ще беде към Закона за устройство на територията.

Нормативният акт може да бъде готов до есента. С него ще се улесни работата на проектантите и ще се намалят предпоставките за корупционни практики, каза  Виолета Ангелиева – директор на дирекцията „Правила и норми за проектиране и строителство“ в МИП.

Целта е да се осъвременят нормите за проектиране, част от които са отпреди повече от трийсет години, и те да не се дублират в няколко нормативни документи, уточни Ангелиева.

Има идея част от изискванията да са препоръчителни. В нормативния акт ще бъдат въведени и специфичните планировъчни, функционални и основни изисквания към съответния вид сгради, в това число за защита от шум, за пожарна безопасност и за енергийна ефективност.

Обсъжда се и въвеждането на понятието „грижа по време на експлоатация“ – поне за публичните сгради. Целта грижата за основни и текущи ремонти да залегне още в проектите на такива сгради, обясни Ангелиева, която участва в конференция, посветена на новите европейски правила на проектиране, организирана от министерството.

Форумът е в рамките на проект на ведомството „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на оперативната програма „Региони в растеж“ – 2014-2020 година.

С промени в ресорни наредби се предлага да се въведе нов – по-висок клас енергийна ефективност на сградите – „А плюс“, като в случая става дума за така наречените сгради с почти нулево потребление на енергия, обясни Ангелиева.

„Искаме също така да въведем понятието „грижа по време на експлоатация”, допълни инж. Ангелиева. Не е достатъчно една сграда да бъде построена с най-съвременни строителни материали. Необходимо е също така да се правят основни ремонти през определен период от време и когато е необходимите текущи ремонти.

Източник на информация: dom.dir.bg