НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА – СОФИЙСКИ АРХИТЕКТУРЕН САЛОН 2013

Проектът e езикова гимназия, разположен на бул. „Скобелев“ и ул. „Нишавски“. Парцелът
е в близост до паркова площ, „Mall of Sofia“, няколко столични училища и департаментът за
източни езици на Софийския университет, до метростанция „Опълченска“.
Територията беше задълбочено проучена чрез няколко метода
– изграждане на взаимовръзки между учебните центрове;
– изучаване на влиянията на различните обществени сгради с техните функции и средния
брой на посетителите им;
– наблюдение на ходовите линии на живущите в квартала, както и тези на минувачите.
В проучването разгледах различни функционални решения на ущилища в Източна и
Западна Европа, както и традиционните решения на българското училище.
От цялостното проучване установих прекъсването на влиянията на обществените функции
от двете страни на ул. „Нешавски“. Също така именно училището е разликата между
знанието и незнанието. Затова именно „прекъсването“ трябваше да е основата на
концепцията на проекта. Чрез формата на сградата пресъздавам метафоричен мост между
познанието и незнанието и мост между двета обществено наситени зони.
В пространството под учебните зали е образуван от ходовите линии на минувачите.
Наклоненият покрив е провокиран от спадането на височините на сградите по ул.
„Нишавски“.
Сградата е с размери 115м на 42м.
Обекта е триетажен с подземно ниво, предвидено за хранилище на библиотеката и паркинг
за преподаватели и учениците от горните курсове.
На първо ниво са разположени актовата зала и училищната библиотека.
На второ ниво – класни стаи, езикови кабинети и лаборатории, заедно с мултифункционална
зала с подвижни стъклени стени, която ще се използва и за часовете по танци, а учениците
ще могат да наблюдават съучениците си.
На трето ниво са разположени различните работилници, специализирани кабинети и
спортен салон. Той е предвиден за баскетболни и волейболни срещи, разполага и с подвижни
трибуни даващи възможност за наблюдаването на срещите на ученическите отбори. Най
важното е, че спортът ще е на естествена светлина от покрива на училището.
На етажите има големи общи пространства, които целят опознаването на съучениците,
провокирането им да имат извънкласни занятия заедно и въобще социализирането им.
Горното осветлиние пробива сградата надолу по нивата, с цел осветяване вътрешността на
сградата. Също така се търси изказ на идеята, че познанието е безкрайно и учениците трябва
да се сремят съм максималното. Нека само небето да е границата на възможностите им.
Благодаря на ас. арх. Ивайло Петков – водещия ми преподавател за проекта, който
провокира у мен задължителния проект да се превърне в изключително творческо
преживяване през семестъра.

к. арх. Мартин Здравков Евлогиев
студент в УАСГ, 5ти курс, катедра „Обществени сгради“