Детски център – гр. София , район Младост

Настоящият проект има за цел да създаде среда наподобяваща света на децата, където те са нейният  център, и всичко случващо се около тях да е вълнуващо , различно и провокиращо. Средата трябва да спомага за тяхното интегриране по естествен и забавен начин, така че те да не се чувстват откъснати от дома. Социализарането им в една нова общност е важен момент в тяхното развитие , ето защо в този проект е заложена една нова функционална идея, която събира в едно целодневната  детска градина и центровете за забавление на деца. По този начин преминаването на детето от един вътрешен свят –дома  към външния свят, този на комуникацията му с различни групи и попадането му в нови среди е плавно и стимулиращо заложените в него индивидуални способности за развитие.

         МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Детският център изисква от една страна бърз и лесен достъп от главни улици, а от дуга страна терен в природна среда, където децата да се чувстват защитени от обграждащия ги динамичен градски свят. Избраното място отговаря на тези условия, тъй като то се намира в квартал жк.Младост 4 в близост до главна градска артерия  (бул.Александър Малинов) и Околовръстния път. На окло 300м има спирка на градският транспорт. До разглежданата територия има и проект  за  метростанция.

Зоната , в която попада терена е Смф – Смесено многофункционална , а на северозапад си съседства със зона предназначена за озеленяване.

Сградата е разположена в северната част на имота, следвайки  неговата геометрия с цел освобождаване на голям южен двор. Основният подход е ориентиран от север в близост, до който е разположен паркинг. Освен главният вход, който е за посетители има още два, от които единят е за служители, а другият е стопански.

         ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Функционалното решение на сградата е базирано на ясно зониране на детската занималня , целодневната детска градина и звената, които са общи, но могат да се ползват интегрирано.

           АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ

Влизайки  в сградата едно от първите пространства, което ни завладява е вътрешният двор около който се организират отделните подфункции – игра, спорт и обучение. Помещенията които тангират с него са физкултурен-музикален салон, който се превръща в негова сцена, басейн и не пряко помещенията на целодневната детска градина и кафето на детската занималня.

На партерно ниво кота +/– 0,00 са разположени  4 детски групи разделени по възраст, като всяка група има съответните ѝ помещения  /гардероб – филтър, тоалетни, кухненски офис, стая за хранене, спане и игра/. В непосредствена връзка до тях са кабинетите за предучилищна подготовка, лекарски кабинет с изолатор и физиотерапевтичен кабинет. В западната част на сградата са ситуирани администрацията и кухнята /с необходимите и складови площи/, които са заключени композиционно между детската занималня и целодневната детска градина. За разнасянето на готовата храна в отделните групи е предвиден  тех. асансьор и специални колички за храна.

Връзката на второто ниво на кота +2,85 се осъществява чрез 2 стоманобетонни стълби , стоманобетонна рампа и асансьор предвиден за достъпна среда на инвалиди. На това ниво са разположени детски групи съответстващи на тези от долното ниво. Основните обеми, в които се намират  помещенията за децата са подредени в една линия и ротирани в различни посоки,а връзката между тях се осъществява благодарение на точно тази линия, която представлява коридорна връзка. Като обем тя изтича към южния двор проеменяйки функцията си в пързалка за децата. От кота +2,85 децата имат връзка с различни и интересни закрити и открити пространства, това са куличките, които изкачат от коридорната линия превръщайки се в наблюдателници за малките деца и покривната тераса на кота +3,90 , която стимулира техният двигателен апарат и ги подтиква да гравитират  около вътрешният двор. Тази покривна поляна подобно на коридорната линия се спуска към южния терен.

Второто ниво на детската знималня  е разположено на кота +3,55 и също има връзка с покривната тераса, неговата вертикална комуникация с партерно ниво се осъществява чрез стоманобетонна стълба и асансьор.

Обемното решение на сградата се изявява на приетият основен модул. Групите се прочитат пространствено в цялата композиция, като те са организирани и привлечени от вътрешният двор. Коридорната връзка между отделните групи се изявява като трети елемент в структурата на сградата, обединявайки отделните елементи в едно и служейки за тънка граница между временното забавление в детската занималня и целодневното усвояване и създаване на модели на социално поведение.

Отделните обеми и фасадното решение на сградата са изградени от чисти геометрични форми, а именно от квадрат и кръг. Това е търсено заради лесното възприемане  на тези форми от децата в ранна възраст. Фасадата на обемите обитавани от детските групи е игрива и стимулираща тяхното въображение. Изградена е от два слоя с въздушно пространство между тях. Първият външен слой е от бетонови блокчета , а вторият е от стъклена витрина, която на места е отваряема  с цел предотвратяването на конденз между двата слоя  и почистването им. Друг елемент в тази фасада са прозорци поместени в кутии (ниши- отвътре), които излизат на места и ѝ създават допълнителна пластичност.  Цветовото решение също се основава на чисти и основни цветове, с които създава  бърза и лесна ориентация за децата и посетителите  къде точно се намират.

     КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивното решение на сградата е стоманобетонно скелетна. Детската занималня  има предвидени стоманобетонни високи греди, които да поемат конзолното изкачане на второто ниво. Във физкултурният- музикален салон и басейна подпорното разстояние се преодолява чрез стоманобетонни рамки.

    КАПАЦИТЕТ

Капацитет  на  Детският център е изчислен на база радиус на обслужване на детските заведения  R=450м, площта която се пада на 1жител обитаващ периферна градска територия (60м2 ) и броят деца в градинска възраст ( 3-6г. вкл.) на 1000 жители (по актуални социологически данни) От тук следва че общият брои на децата в целодневната детска градина е 160 (8 гр. – 20 деца в група), а посещаващите занималнята са приблизително 80бр. на ден, като тяхната възраст също е от 3-6г. вкл.

  ПРОЕКТНИ ДАННИ:

Капацитет: 8 градински групи; 160 деца

Застроена площ: 3133m2

Разгъната застроена площ: 6205m2

Кинт: 0,4

Плътност: 22%

арх.Катерина Христова

Университет: УАСГ

Година на завършване: 2011

Имейл: soul_art@abv.bg