Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Покана за участие с реклама

До архитектите, членове на КАБ
До проектантските бюра и архитектурни колективи
До фирми, партньори на КАБ и фирми, свързани с архитектурната професия

Уважаеми колеги,
Уважаеми дами и господа,

През 2012 година се навършват 75 години от учредяването на Камарата на архитектите в България. Като част от отбелязването на това събитие предстои издаването на юбилеен календар-бележник (луксозно издание), в който да се публикуват и илюстрации на професионални постижения и изяви на архитекти, архитектурни колективи, проектантски бюра, както и продукти на фирми, свързани с архитектурната професия.

Желаещите да участват в изданието на юбилейния календар следва да направят заявка в срок до 30.10.2011 година на адрес:
София 1000, ул. „Цар Асен” № 1
Камара на архитектите в България
Тел. 9809315, 9809324, e-mail: kab1@abv.bg
За контакти: Пенка Ангелова и Ася Павлова

Заявката да съдържа:
Рекламен материал на диск във файлов формат .eps; .pdf; .tif 300dpi с размер на страницата 22,5 х 22,5 см обрязан формат (или 23,5 х 23,5 необрязан формат).
Брой цветни страници

Цени:
І. за 1 цветна страница 22,5/22,5 см
Ø за архитекти – 200 лв. без ДДС;
Ø за архитектурни колективи и проектантски бюра – 300 лв. без ДДС;
Ø за фирми, партньори на КАБ – 500 лв. без ДДС.

ІІ. За две цветни страници, всяка по 22,5/22,5 см:
Ø за архитекти – 300 лв. без ДДС;
Ø за архитектурни колективи и проектантски бюра – 500 лв. без ДДС;
Ø за фирми, партньори на КАБ – 900 лв. без ДДС.

Участващите получават по 5 календара безплатно.

Благодаря от сърце за досегашната ни успешна съвместна работа и пожелавам успехи на Вас и Вашите екипи.

С уважение,
Арх. Янка Сачкова
Зам.-председател на УС на КАБ