Адаптация на старата турска болница в гр.Шумен в дом за възрастни хора

Исторически преглед и характеристика  сградата на старата турска болница в гр. Шумен.

През 1837 година, султан Махмуд II, посетил Шумен и наредил там да се изгради голяма военна болница. Това е била първата сграда у нас, построена специално с тази функция.  Била е проектирана от европейски инженери и архитекти от онова време.

Впоследствие е използвана и от руските войски до 1879 година. След това тя се използва като шуменска държавна болница- източното крило и част от северното. Останалата част се е използвала като дивизионна болница на четвърта преславска дивизия. Шуменската болница се помещава там до 1911 година. До 1949 тя става дом на руски инвалиди, след което е предадена на военно-медицинска организация.

В тази сграда са практикували и едни от първите български лекари, завършили в чужбина. Сред имената, споменаващи се с болницата е и името на Н. Пирогов.

 Местоположението на сградата не е избрано случайно- слънчево, заобиколено от градини и лозя. Наклонът на хълма е помагал при отводняването.

В момента тя е недвижимо културно архитектурно-строително  наследство от местно значе.

Проектно решение

Концепция 

Основната концепция, в проектирането на старческият дом е свързана с даването на хората право на избор, между социализацуя и уединение. Това предполага създаването на различни пространства, с различна степен на оживеност, които да навлизат взаимно едно в друго. Като градацията е от най-голямото- общия вътрешен двор, до най- малкото- нишите при прозорците в отделните стаи.

Въпреки всеобщото мнение, възрастните хора не се нуждаят от постоянна тишина и спокойствие. Много често те са с изявени социални качества и притежават знания и дарби, за които имат повече време, след като се пенсионират. За това и едно подобно заведение, предполага да им позвоява, да практикуват онова, което харесват и да ги събира с други хора, а тяхната възраст, с подобни вълнения и мисли.

Честа практика, при създаването на социални заведения за възрастни хора в Еврпа, е в близост до него да се намира детска градина, или друго заведение за деца. Доказано е, че това влиае благоприятно на хората, в дома. Интеракцията между тези две социални груп би могла да бъде положителна и за двете страни . Поради тази причина, на градоустройствено ниво, приемаме, че в съседния, южен имот ще се създаде сграда, с функция- детска лагер школа. В този имот има постройка, изоставена на груб строеж, с подходящи изложения и структура. Това би облагородило  средата, в която ще се развие старческия дом, като премахне един от големите проблеми в нея- недостроената съседна сграда.

Подходът, при третирането на интеракцията старо/ново се състои, в интегрирането на нов обем в границите на старата сграда. Така автентичните зидове, ще станат един вид обвивка за новата функция. По този начин, старият зид ще остане отделен, не само като материално третиране но и като повърхност спрямо новиите части. Каменните стени ще останат на преден план. Новите части ще бъдат забележимо разграничени от старите като материал. Приемаме завареното положение към днешна дата, като етап в историята на тази сграда. Старите зидове остават максимално в настоящия си вид, като се предполага нужда от укрепването им и полагане на консервационен завършващ слой. Приемат се за допустми, промени в прозоречните отвори, тъй като те не достигат до нас в автентичния си вид и разположение. Няма данни как са били разположени и кои са оригиналните такива.

Функционална схема

  В западната, южната и част от източната част а сградата, на основния етаж са разположени стаите за възрастни. С цел да се предотврати преминаването на големи разстояния, до обща трапезария, на всеки 3 или 4 стаи се появява такава. Мястото е отразено във вътрешния двор, чрез навлизане в него. Поради липсата на прозорци и голямата дълбочина на сградата, се предвиждат пробви в покрива, които ще се обособят като малки вътрешни градини, където това е въможно. Така се създава още един тип пространство, с  частична уединенот.

На долно ниво , са разпложени технически помещения, кухня, перално помещение, битови помещения, работилница.

арх.Кристина  Калъпова

Специалност: Архитектура

Универистет : УАСГ

Година на защита: 2013

Телефон: +359883392143

e-mail : kristina.kalapova@gmail.com

Портфолио: http://www.behance.net/kalapova