Многофункционална бизнес сграда в София, кв.Лозенец

Град София притежава уникален ландшафт. Определени зони, особено Лозенец, са видни от много части на столицата ни. Силуетът на града логично изисква акценти в тази територия. Добро начало е високото тяло на хотел „Кемпински-Зографски“ и следвайки примера му настоящият проект дава едно от възможните решения за оформянето на градското микроядро около високата част на хълма Лозенец. Идеята търси една игра с „двоичното“ съвремие, като едновременно противопоставя и допълва двуделното високо тяло на хотела, разполагайки се върху оскъдна за мащабите на замисъла площ. Уважавайки изцяло сдържания език на автора на хотела в съседство – именития архитект Кишо Курокава, проектът предлага в минималистичен стил скромност и достойнство.
Проектът представлява многофункционална бизнес сграда обхващаща основните функции – обществена, делова и жилищна. Обектът се състои от сграда с ниско и високо тяло, съответно 3 и 28 етажа. Обществената функционална зона е в ниското тяло, а по височина нагоре са разположени офисните пространства и развития в последните етажи – апартаментен хотел. Характерният архитектурен образ е постигнат чрез използване на съвременни фасадни системи тип „double skin” (двойна фасада), намаляващи топлозагубите и увеличаващи енергоефективността на сградата.

арх.Калоян Теодоров Делев

Университет: УАСГ
Специалност: Архитектура
Година на завършване: 2014
GSM: +359886772557
email: ktdelev@gmail.com