Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Концепция за нова автобусна и железопътна гара и търговски център в община Нови Белград

Вид на конкурса:
Идеен, подходящ за архитекти и урбанисти, анонимен, едноетапен, без такса за участие.

Описание:
Градска община Нови Белград е община в Централна Сърбия. Тя е една от 17-те градски общини, на които е разделена административната единица Град Белград. Заема площ от 41 км2.

Нови Белград, построен основно след Втората световна война, е една от най-населените градски общини в столицата на Сърбия. Там се намират „спалните“ райони на сръбската столица. В квартала са построени над 200 високи сгради и 600 жилищни блока.

Мястото на конкурса е блок 42, Нови Белград, разположен между улиците: Jurija Gagarina, Proleterske solidarnosti, Milankovića Boulevard Milutina и Đorđa Stanojevića.

Целта на конкурса е да се избере най-добрата концепция за транспорт, градски и архитектурен дизайн на авто и ЖП гара на Нови Белград,както и търговски комплекс, като основа за изготвянето на подробен устройствен план.

Право на участие:
Национални и международни архитекти (архитектурни екипи), могат да участват в конкурса, ако отговарят на следните изисквания:
– Архитекти, участващи в конкурса, трябва да бъдат лицензирани от сръбската Камара на инженерите
– Архитектурни екипи, трябва да бъдат представени от най-малко един лицензиран архитект от сръбската Камара на инженерите като представител на отбора

Срокове:
– Официално обявяване на конкурса 24/02/2014
– Въпроси към журито могат да бъдат задавани по имейл адреса на конкурса blok42konkurs@urbel.com до 03.11.2014
– Отговорите на на въпросите ще бъдат публикувани на интернет страницата на конкурса на 18/03/2014
– Краен срок за предаване на проектите 13/05/2014. Проектите трябва да бъдат преададени лично или изпратени на Urban Planning Institute в Белград, Palmoticeva St. 30, в заседателната зала на приземния етаж, до 15:00ч. , независимо от начина на подаване (на място или по пощата).
– Оценка на предложенията и предварителен подбор от страна на журито – 06/03/2014
– Обявяване на победителите 10.6.2014

Награди:
– Първа награда 2300000 RSD = 19 857 EUR
– Втора награда 1150000 RSD = 9,928 EUR
– Трета награда 805 000 RSD = 6,950 EUR
– Три почетни награди по 345 000 RSD = 2,978 EUR

За повече информация: www.urbel.com/blok42konkurs/poziv_eng.html