Бизнес хотел в центъра на Бургас

Kато дипломанти в катедра „Интериор и дизайн на архитектурата”, на нас ни се предоставя уникалната възможност да изградим едновременно вътрешното и външното пространство на даденото ни задание. Това ме провокира да потърся връзка между тях чрез синхронизиране или създаване на контраст.
Така стигнах до решението да обединя вътрешното и външното пространство на проектираната от мен сграда.
За мен понятието бизнес съчетава в себе си няколко основни определения – прецизност, лукс, взискателност, енергия и динамика. Енергията и динамиката идват не само от функцията, но и от самото разположение на сградата, обградена от булеварди, по които има интензивно движение. Надявам се изготвеният от мен проект да излъчва синтезирана енергия и лукс.
СИТУАЦИЯ
Хотелът е ситуиран на кръстовище на два големи булеварда в Бургас – бул. „Транспортна” и бул. „Стефан Стамболов”. Ситуацията му предопределя добра видимост от всички страни. Промяната в надморското равнище при влизането в града гарантира неговата видимост дори отдалеч. Разположен е по дългата си страна по дължината на бул. „Стефан Стамболов”. Главният му вход също се намира там.
СТРУКТУРА
Първите три нива на изготвения от мен проект са предназначени за посетителско – обслужващи площи и публични пространства. Тук са развити рецепция, ресторант, магазини, пространства, обслужващи гостите на хотела, фитнес, конферентен и бизнес център, администрация. Различните групи са обединени в отделни зони.
Следващите нива се развиват по етажна организация с хотелска функция. Етажната структура е йерархична по височина и на последните нива са развити най-просторните и престижни апартаменти тип пентхаус. На последното ниво също така е проектиран клубен тематичен ресторант за специални гости на хотела и техните бизнес партньори.
На определени места по някои от хотелските етажи са създадени пространства за общо ползване от гостите на хотела. Пространствата представляват обособени зони с естествена растителност, водни площи и циркулация на външен пречистен въздух. Достъпът до тях е от коридорите на хотелските етажи. По този начин се разнообразява дългия коридор, свързващ хотелските стаи и се вкарва естествено осветление. Такъв тип общи пространства позволяват нов вид комуникация за хотелските гости. Не е необходимо и да бъде изминаван пътя до общите части в първите нива на сградата.
Сградата има три подземни сутеренни нива, където са осигурени необходимия брой паркоместа, развити са пералня, кухня, технически и обслужващи помещения и складове.
КОМУНИКАЦИЯ
Комуникацията между партерното ниво и хотелските етажи се извършва с помощта на две стълбищни клетки и четири асансьора. Отделени са с помещение с въздух под налягане от пожаро-безопасна гледна точка.
Създавам втори две стълбищни клетки и два асансьора, свързващи партерното ниво със сутеренните такива, отново от пожаро-безопасна гледка точка и отново отделени с помещение с въздух под налягане.
Осигурен е достъп на инвалиди до всички нива на сградата.
ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ
Фасадното оформление е разделено на две части, материално свързани помежду си. Те обособяват различните функционални зони в проектираната от мен сграда.
Първите три нива на хотела, както и последното, панорамно ниво, наричам обществени. Фасадното им оформление е изградено чрез вентилируема окачена стъклена фасада. Тя е съставена от PVC дограма отвътре и единично стъкло отвън, окачено на стъклени колони чрез система за окачване.
Фасадата на хотелските етажи е окачена стъклена фасада. Специфичното при нея е, че капачките на профилите са с изявена дължина и са разместени в хоризонтала и вертикала. По този начин фасадата в тази си част става оживена и динамична. Чрез дължината си те създават слънцезащитна преграда. Чрез разместванията всяка една хотелска стая, иначе еднаква, придобива индивидуалност. Разместванията са модулни.

Динамика във външния вид търся и чрез пространствата за общо ползване по хотелските етажи. Те създават вторичен пласт фасадно оформление чрез различно наситеното осветление, смяната на материала на оформлението на пространствата и обзавеждането.
ИНТЕРИОР
Според изследване на Вашингтонския университет в Сиатъл , има взаимовръзка между границите на интериорното пространство и поведението на хората в него. В изследването се твърди, че подовете имат най-малко влияние при психологичното въздействие на интериора и неговото затваряне или отваряне към съседно пространство. Стените имат междинно ниво на значимост към същото въздействие. От определящо значение са таваните.

Като носител на оформящите интериора осветление, инсталации, акустика, плоскостта на софита е с решаващо значение при изграждане на интериорните пространства. Възприемането на тази повърхност е най-въздействащо в границите на една пространствена обвивка.

Именно това ме провокира с помощта на софитите на две от основните нива да обединя, чрез плавен преход, екстериорни и интериорни пространства. Вентилируемата окачена стъклена фасада на първите три нива и на последното панорамно ниво експонира тези софити навън.
Използвам принт върху барисол, който е просветнат отзад. Височината, на която са поставени изображенията, позволява те да се възприемат и отвън. Просветването ги прави интересен акцент и през нощта.
Изображенията, които използвам, са на английския художник и дизайнер Карн Грифитс. Неговите образи пресъздават хора, геометрични и растителни форми в комбинация както с буквални, така и с абстрактни преводи и в отговор на образи и ситуации, срещани в ежедневния живот. Грифитс работи главно с калиграфски мастила, графит и течности като чай, бренди и водка (за мен доста тематични за бизнеса…). Използвам негови изображения в целия хотел, на различни видове повърхнини, като така се опитвам да обединя отделните пространства по начин, който да запази индивидуалността им.
Както вече споменах, осветлението е скрито (постигнато е чрез led ленти, закрепени на гипсокартон окачен над барисола по тавана). За да бъдат подчинени на единна логика и за да подчертаят основния софит, останалите са изчистени и без изявени осветителни тела.
Осветителни тела предвиждам и на пода, за да се получат уединени пространства около местата за сядане. Материалът, от който са изработени, е инокс. Избрах именно такива осветителни тела, за да не са в конфликт със силно експресивния софит. Отразяването на околните предмети от огледалната повърхност на осветителните тела позволява сливане с пространството около тях.
Енергия и динамика залагам в разместването на плочи по стените на разработеното от мен пространство. Те са облицовани с естествена кожа, с цел избягване на образуване на „ехо” в пространството.
Стълбата в интериора пресъздава плавността на движението. Олекотявам я с използването на стъклен парапет.
Подът покривам с макет с неутрален цвят. Използвам мека повърхност, за да създам усещане за уют. Неутралният цвят е, за да няма противопоставяне на доминиращия софит. Повърхността е със структура, която не възпрепятства движението на багаж върху нея.
Мебелите за сядане също са решени в неутрални цветове. Изявявам единствено по едно кресло на втория и третия етаж. Само по едно, за да се откроява от останалите и да привлича тези бизнесмени, които искат да бъдат забелязани .
Местата за сядане в зоната с най-голяма видимост са решени в експресивни цветове, заради тяхното местоположение.
Коридорите на хотелските етажи решавам отново с изображения на Карн Грифитс. На места слагам и огледала с цел разширяване на пространството. Разполагането на изображенията и огледалата е различно с цел разнообразяването на хотелския коридор.
Таванът тук отново е решен в изчистен цвят и със скрито осветление. Подът също.
В хотелските стаи отново използвам изображения на Грифитс. Използвам и плочи, като вложените във фоайето. Решението за оформлението на стените на баните е със стъклена преграда. Тя представлява две единични стъкла, между които има щори, за да се осигури интимност в баните при желание от страна на хотелските гости. Тоалетните отделям със стени.
КОНСТРУКЦИЯ
След консултация с конструктор, реших в конструктивен план сградата да бъде предвидена като стоманобетонна носеща вертикална конструкция от гредостени на едри подпорни разстояния. В етажите с обществена функция хоризонталните елементи са предвидени с касетирана конструкция с различна височина по конструктивни изчисления. Конструкцията е обусловена според функционалните особености на сградата и повтаряемостта на модула хотелска стая.
Освен основната конструктивна технология в сградата са приложени и офис и бизнес технологии и комуникации. Предвидена е и иновативна пневматична подова система за регулиране на пода в три позиции в конферентния център: равен под за класическа зална функция; амфитеатрален под, подходящ за лекции, дебати, пърформанси, представяния на стоки и изделия с ход и разлика между нивата 15см; подова организация с ход и разлика между нивата 30см, подходящ за концерти, представления и конгреси.
След консултация с ОВК инженер определих нужните височини на окачените тавани за монтаж на вентилационна и климатична системи, както и техническите помещения, необходими за ОВК-съоръженията. За осигуряване на дежурно отопление/охлаждане на сградата са предвидени серпентини, замонолитени в подовата замазка на етажите с обществена и тези с хотелска функция. Топлоенергията за дежурното отопление ще се осигурява от каскада топлообменници. Ще се разчита на слънчева енергия, акумулирана в специални резервоари, на уловената от отпадните води на сградата топлина и на тази от систените за пречистване на въздуха. Специална абсорбционна машина, захранвана от соларна система, ще осигурява през лятото охлаждане на водата, циркулираща в серпентините. „Поемането” на сериозна част от отоплителния/охладителния товар от „водната” лъчиста инсталация ще позволи мощността на климатичната система да е по-малка и по-икономично работеща. Заложени са еко-технологии, които компенсират енергийните загуби с възможност за едновременно отопление и охлаждане в пролетно-есенните месеци, в сутрешните и вечерните часове.
Приложена е зелена система и в остъкляването на сградата с трислоен стъклопакет с фотоволтаика, UV защита и соларизация. Материалите, използвани в проекта, са подчинени на системата зелено строителство, като са продукт на безвредни технологии, годни за употреба в публични пространства.

арх.Анита Нанева

Специалност:Архитектура;
Университет: УАСГ, катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“;
Година на завършване: 2014;