Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Резултатите от конкурса MILD HOME за разработване на модел за еко селище

Екип от архитекти, обединени под името Green Art, получиха първа награда от конкурса MILD HOME на Столичната община за най-добър модел на зелено екоселище. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“. За разработването на модела общината е избрала терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“.

Първо място – проект на Green Art

Участници: арх. Милен Арнаудов, арх. Даниела Ангелова, арх. Даниеле Маринанчели и арх. Лоренцо Ботечели

zx500_2262489

Градоустройствено решение, трафик и паркиране
Всички постройки са ориентирани в посока север – юг, като максималното отклонение е до 5°.
Проектното предложение предвижда ограничаване на автомобилния трафик в селището, затова всички паркоместа са разположени в периферията на парцела, в близост до обслужващата улица от запад, където се намира и автобусна спирка.
Селището има една главна улица, която обгражда обществен парк, ситуиран в центъра на избраната територия. По този начин парцелът се разделя на две – северна и южна част. Тази главна улица е пешеходна и павирана. Има три второстепенни улици (алеи), които пресичат целия парцел от север към юг, като свързват най-северните и най-южните точки с централната част. Настилката е камък на тревна фуга. Всички предвидени жилищни единици се обслужват от тези два вида улици. На територията има и третичен вид пътеки, покрити с дървени стърготини или дребен чакъл.
Предвидени са и електрически колички за общо ползване.

Описание на сградите
За да може да се оптимизира архитектурното решение и да се улесни строителството на сградите, са избрани еднакви конструктивни елементи, обвързани в една обща модулна система, която е една и съща и за трите типа сгради, изисквани от конкурса. Цялостната модулна система се базира на начина и вида на конструктивната и носеща система от дървени колони, които са разположени през 60 см една от друга. Въз основа на това системата изхожда от три елемента, които се комбинират и образуват различните видове жилищни помещения в отделните модули.
Модул 1 е с разгъната площ 54 кв.м, като към тази площ може да се добави тераса от 52. Модулът се състои от спалня, хол с трапезария и санитарен възел.
Модул 2 е с разгъната площ 86 кв.м на две нива. На първото ниво са разположени хол, кухня с трапезария и санитарен възел, а на второто ниво – две спални с отделен санитарен възел.
Модул 3 е с разгъната площ от 134 кв.м на две нива. На първото ниво са разположени хол, кухня с трапезария, санитарен възел и складово помещение, а на второто ниво – две спални с баня и тоалетна.

Типологии
Първичен тип – апартаментни сгради, които се образуват след комбинация от Модул 1. Тези двуетажни сгради се състоят най-малко от 5 модула, като могат да се комбинират с обществени сгради и помещения. Достъпът до второто ниво е осъществен чрез външна стълба. Този тип сгради не разполагат със собствена градина, затова са ориентирани в зоната на обществения парк и са част от това пространство. Апартаментите на второто ниво са с тераси, като по този начин се увеличава комфортът в жилищата.
Вторичен тип – жилищни клъстери, състоящи се от 2, 3 или 4 модула от тип 2. Това са двуетажни сгради, които се намират в общ парцел и с обща градина за ползване.
Третичен тип – самостоятелни, двуетажни, еднофамилни къщи, които имат собствена градина.

Конструкция и материали
Конструкцията е дървена, от дървени колони 16/8 см осово през 60 см, които са закрепени на стоманобетонен ивичен фундамент, който е 40 см, задигнат от кота 0.00, с пълнеж между тях от слама и глина. От вътрешната страна колоните са облечени с предварително закрепена скара от тръстика и измазани с глинен разтвор с малко вар за по-голяма еластичност. От външната страна колоните са изолирани с ленена вата. Фасадата завършва с вентилирана фасада, изпълнена от дървен материал.
Покривът на тип 2 и тип 3 жилищни сгради е скатен, докато на тип 1 е плосък. Конструкцията му е дървена, а изолацията е от слама.

Второ място – проект на Green Team

Участници: Green Team се състои от „Студио 105“ и „Студио aXY“, ръководител на екипа е арх. Николай Стойчев, членове: арх. Виктория Атанасова, арх. Зорница Петрова, арх. Илина Стоянова, арх. Георги Грозданов

zx500_2262490

Градоустройствено решение
Подстъпът към територията е в средата на западната му граница, оформен с пропускателен пункт с бариера и кръгово движение за безконфликтен достъп както до комплекса, така и до съседните му населени места. В непосредствена близост са предвидени два открити паркинга.
Транспортната система в комплекса представлява мрежа от паркови алеи, предназначени за превозни средства тип „голф колички“, участващи в енергийната система на сградите, велосипеди и др. Достъпът до сградите с цивилни автомобили е изключен.
Идеята предвижда домакинствата да събират отделно отпадъците си, като тези с биологичен произход компостират и впоследствие се използват за поддръжка на зелената система.
Покрай алеите в комплекса се предвижда оформяне на вади, част от системата за водоотвеждане, съхранение и използване на дъждовна вода. Покривните води, както и теренните достигат до водните потоци по естествен начин по терена или чрез вади, свързващи водосточните тръби на сградите. Водите достигат до малки езера, разположени хомогенно и децентрализирано в комплекса, за да се осигурят къси връзки и минимални дълбочини на каналите. Водните площи участват не само в изграждането на кътове и атмосфера в мястото, но и се използват за последващо водочерпене на събралата се в тях вода за напояване и други нужди. През зимните месеци се използват за ледени пързалки.

Архитектурно изпълнение – строителна система
Сградите от тип MILD HOME се изграждат по система, разработена да отговаря на комплексните изисквания на проекта. Използваните материали за ограждащите елементи на сградата са с тегло под 20 кг, което е обуславя възможността за цялостно изграждане на сградите от двама човека без тежка механизация. Основните използвани материали са интериорен шперплат, слама, OSB 2/3 пародифузна мембрана, дъсчена обшивка, скрепителни елементи, рабицова мрежа и глинена мазилка.
Разработеният фасаден елемент е на принципа на структурно-изолационните панели (SIP-Panel – Structural Insulated Panels), като вътрешната равнина се образува от интериорен шперплат, а външната – от OSB2 (с ниско SD, даваща възможност на сградния елемент да съхне от натрупани водни пари). Междината се запълва със сламени бали. Цялостния елемент заработва заедно, след натягане на въжета през необходимото разстояние, работещи само на опън. Така разработения сграден компонент използва само преимуществата на вложените в него материали.
1 – „Довърши си сам“, 2 – „Сглоби си сам“, 3 – „Построй си сам“
Изборът между 1, 2 и 3 се прави на базата на водещото желание или необходимост – продължителност на строежа/строителни разходи/(не)достъпност от тежка механизация на имота/(не)наличие на работна ръка и др.
„Довърши си сам“: При този вид се произвеждат в заводски условия едрогабаритни панели с дължина, равна на дължината на стената (450; 540), като на местостроежа се монтират с кран за кратко време. Собствениците имат ангажимент монтиране на дъсчени обшивки, обработване на фугите между панелите, интериорни настилки и довършителни работи по санитарните помещения.
„Сглоби си сам“: При този вид изграждане в заводски условия се произвеждат панели с ширина 90 см, след което собствениците сглобяват сами на местостроежа панелите един към друг. И довършват сградата като при „Довърши си сам“.
„Построй си сам“: Този вид начин на изграждане е за предпочитане при търсене на възможно най-ниска цена за строителство или при невъзможност за логистика на тежка механизация до или на местостроежа. Сградата се строи като послоен монтаж, като затягането на външната към вътрешната плоскост се извършана мястото на строежа. Довършването на сградата е по описания начин при „Довърши си сам“.

Трето място – поделя се между проектите на „Студио Н65“ и на арх. Николай Славов

„Студио Н65“ – ръководител на екип: арх. Николай Гълъбов, членове: арх. Петър Късаджиков, арх. Станимир Тонев

zx500_2262492

Предложната концепция за градоустройство е във формата на лист, произлизащ от природата, комуникационна схема „фотосинтезирана“ от функциите на листото. Листна дръжка и петура оформят зонирането на селището.
Три транспортни артерии с ограничен достъп, оформящи контура и поддържащи нуждата от неотложно придвижване на територията на ЗЕС на товарни коли при пренос на товари и зареждане, пожарни автомобили, линейки и др. Движението на автомобили в селището е ограничено до законовия минимум. Отпадъците, материалите за рециклиране и компост ще се превозват с електромобили. Артериите ще бъдат изпълнени от решетъчни паркинг елементи от бетонни блокове и рециклиран полиетилен (местно производство), дълготрайни и способни да издържат на необходимите товари. Освен естетическите предимства тази настилка ще даде възможност да се намали нагряването на атмосферата и да се даде възможност на дъждовните води да попият в терена без да излизат извън парцела. Предвижда се и retention pond/зона с понижена кота, където да се задържат дъждовните води при буря.
Както и листата имат преплитащи се мрежи от жилки (нерватура), пешеходните алеи са оформени като проводящите снопчета на листа, тези, които го захранват и поддържат живота на селището. Направени от отцеждаща се рециклирана бетонова настилка (porous concrete), която позволява дъждовната вода да минава през нея и да попива в земята отдолу.

Енергийно изпълнение
Енергийното изпълнение на сградите е клас А от действащите национални нормативи. По нормативи от други развити страни класа на предложената къща би бил А+. Дизайнът предоставя възможност сградите да се сертифицират за пасивни къщи, а при по-добре финансиран инвестиционен план и енергийно позитивни. Ключ за постигане на тези високи резултати е използваната конструктивно-изолационна система от структурни изолационни панели (SIP). Композитен строителен материал. Съставен от топлоизолация от 25 сантиметра (устойчив принцип за суперизолация), слепена между две структурни плоскости от OSB (рециклиран дървен материал), поради което СИП понякога са наричани сандвич панели. Твърдата синтетична пяна осигурява високи изолационни качества, докато двете структурни плоскости осигуряват цялостната устойчивост, якост и стабилност на системата. Бързо строителство (няколко дни за изграждането на сградата до покрив). Високоекологична система (ниска консумация на енергия за отопление и охлаждане, което намалява замърсяването на околната среда). Изключителна стабилност на структурата по отношение на температурните промени. Висока устойчивост при земетресения, висока пожароустойчивост. Непрекъсната въздушна бариера, еднороден изолационен слой и високо термично съпротивление намаляват изискваната мощност за отопление, охлаждане и вентилация. Липса на термални мостове.

Проект на арх. Николай Славов

zx500_2262491

Mild Home жилищно застрояване
Жилищните типове сгради са концентрично разположени около центъра. Първи тип MILD HOME жилища са разположени най-близо до обществения център в двуетажни сгради от по 8 жилища с по 60 m² и нямат обособени дворни пространства. В партерните нива на част от тях е предвидено ателиета и магазини за традиционни български занаяти. Във втора концентрична област са жилищни сгради, групи от по 3 апартамента – тип мезонет, от 90 m² с обособен общ двор. Могат да се обособят малки градинки за отглеждане на зеленчуци. В третата най-отдалечена от обществения център зона са разположени жилища от трети тип – 140 m², със самостоятелен двор от около 500 m². Всички жилищни сгради са повдигнати на 60 см над кота терен с цел предпазване от евентуални екстремни природни ситуации като наводнения и др.
Покривно озеленяване от самоподдържащи се трева и растения на всички сгради. Покривното озеленяване спомага за изключителна изолация през зимата и през лятото. Спомага за намаляване температурата около инсталираните на покрива фотоволтаични панели, което поддържа висок коефициент на полезно действие.
Конструкцията на всички типове сгради е изцяло дървена с модулно междуосово разстояние от 360 см. Това са стандартни налични на пазара дървени конструктивни елементи и няма оскъпяване. Неносещите стени са от така наречената олекотена земя 500 kg/m³ (light clay straw) смес от земя и слама, с добавка според качествата на наличната на терена почва, глина или пясък. Външните ограждащи стени са многослойни: – 25 сm стена от лека глина (земя). Отвътре в помещението 10 сm облицовка с тръстикова рогозка и от външната страна 5 сm тръстикова рогозка. На предимно южните фасади външната облицовка не се изпълнява с цел акумулиране на слънчевата енергия от стените, която бива отдадена с топлинна инерция на материала от около 8 часа – през вечерната част на денонощието. Повечето сгради са ориентирани преобладаващо на юг с полупосоки югоизток и югозапад, което спомага да няма изцяло северни фасади, за да се получи по равномерно огряване на цялата сграда през различните часови интервали.
В преобладаващо южните фасади, където са разположени жилищните помещения, се използва похват от така наречената слънчева архитектура: Остъклено пространство – тераса, която се нагрява значително през деня – тип парников ефект, енергията се акумулира в стените от глина и се отдава в помещението с няколкочасово закъснение, което спомага за добра температура през нощта. През нощта с цел да се избегне охлаждане през нощта от прозорците се монтират външни дървени капаци. През лятото остъклените тераси – зимни градини, се отварят – дограмата се сгъва тип хармоника.
Сградите са проектирани да постигат нискоенергийна консумация, което се постига чрез изключителните свойства на тази техника на строителство с земя. Тоест доста по висок резултат на енергийно изпълнение от клас А. Материалите земя, глина и слама имат изключителни доказани свойства.

Източник на информация: http://stroitelstvo.info