Студентско общежитие в София

Водеща идея при изготвянето на дипломния проект е да се развие качествено нова концепция за начина на обитаване в студентско общежитие в България с модерна и атрактивна визия на сградата.  Подчинявайки се на тази идея, сградата е разработена според основните принципи при проектирането на студентски общежития – да се осигури пространство за индивидуална работа и почивка на всеки студент и да се предвидят зони за социално общуване. Основната цел е да се проектират различни типове жилищни единици според потребностите на обитателите, както и да се осигурят необходимите обслужващи функции за постигането на нов, по-висок и същевременно достъпен стандарт на обитаване.

1.   Ситуация:

Сградата е ситуирана в северозападната част на имота, в близост до основните комуникационни артерии, осигурявайки свободно дворно пространство в по-благоприятната югоизточна част на имота. Там са разположени парк и спортна зона на открито. В северната и западната част на имота са предвидени паркинги за посетители, а паркирането за живущи в сградата се осъществява подземно на кота -3,00.

2.   Архитектурна композиция:

Структурата на сградата се състои от осем квадратни модула, шахматно разместени спрямо пространствените си центрове. Модулите образуват компактна структура, затваряща вътрешно пространство, което по функция и характер съответства на двора в индивидуалната къща. Архитектурната композиция следва функционалната структура на сградата – всеки един от модулите представлява група жилищни единици, затварящи общо „социално” пространство. Образуваните по тази начин жилищни ядра са свързани помежду си с хоризонтални комуникации, по дължината на които се разполагат стаите. Осемте жилищни модула „стъпват” върху обща „социална” основа – партерното ниво.

3.   Функционална структура:

Функционално сградата е разделена на обществена и жилищна част. В структурно отношение това делене на функциите се изразява чрез пространственото им разделяне по вертикала – обществените функции са разположени на партерно ниво – кота ± 0,00, а жилищната част е разположена на следващите четири етажа – от кота +3,35 до кота +12,35.

Обществената част включва в себе си изискваните според заданието за проектиране функционални зони – административен и конферентен блок, библиотека и копирен център, ресторант, кафе-бар и спортно-рекреационен комплекс. Към всеки един от блоковете е предвиден самостоятелен достъп, като по този начин те могат да функционират независимо един от друг. Подходите за кафенето, ресторанта, библиотеката и спортния център са предвидени от вътрешния двор на сградата, тъй като основните ползватели ще са обитателите на сградата. Между жилищната част и различните зони на обществената част е осигурена удобна връзка посредством покрита галерия, разположена по периферията на вътрешния двор. Конферентният блок, предвид факта, че функционирането му предполага да се осигури достъп на външни лица е разположен в отделен обем на сградата, в североизточната й част, със самостоятелен  вход от изток. На първото жилищно ниво – кота +3,35 в пряка връзка с конферентния блок е проектирана хотелска част, състояща се от 15 единични стаи и едно студио за двама.

На всеки от жилищните етажи са разположени различен брой стаи за различен брой обитатели.  Жилищните единици са четири основни типа:

§  Единична стая, обзаведена с единичен модул (легло с пространство за съхранение на вещи),  място за работа и кухненски модул;

§  Двойна стая, обзаведена с двоен модул (две легла с пространство за съхранение на вещи) и две места за индивидуална работа;

§  Студио – еднопространствено жилище за семейни студенти, включващо кухненски бокс, дневна зона, две места за индивидуална работа и двойно легло;

§  Апартамент тип А за трима обитатели, състоящ се от обща дневна зона с кухненски модул и три самостоятелни стаи, обзаведени всяка с единичен модул и място за работа;

§  Апартамент  тип Б за четирима обитатели, състоящ се от обща дневна с кухненски модул, една двойна и две самостоятелни стаи.

Към всеки тип жилище е предвиден самостоятелен санитарен възел. Кухненски бокс, в смисъла на пространство за приготвяне на храна се предвижда само в студиата, предназначени за обитаване от семейни студенти. Кухненският модул, разположен в единичните стаи и апартаментите се състои единствено от мини хладилник и мивка.

Този  тип делене на жилищните единици цели да се обезпечат в максимална степен различните потребности за обитаване както според финансовите възможности, така и според индивидуалните предпочитания на студентите. В сградата са предвидени също така жилища за студенти със специални потребности, които са оразмерени и обзаведени съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Общите пространства, разположени в центъра на жилищните ядра са два типа – социални и социално – битови. Социалните пространства са предназначени за срещи и рекреационни дейности – гледане на телевизия, колективни игри, четене и др. Социално-битовите пространства съдържат в себе си и зони за хранене, както и зони за приготвяне на храна. На всеки етаж в два от структурните модули към общите пространства са предвидени места за разполагане на перални машини за общо ползване.

4.   Строителна конструкция и фасадно решение :

Конструкцията на сградата е стоманобетонов скелет с греди и колони, стените са изградени от керамични тухли с дебелина 25см. Сградата е с облицовка от HPLпанели и декоративни елементи от просечена ламарина. Парапетите са ажурни, изработени от просечена ламарина. Предвидена е слънцезащита на фасадните прозорци посредством подвижни решетки, изработени по детайл, който е част от настоящия проект.

арх.Николай Недков

Специалност: Архитектура
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2014