ЖИЛИЩНА ГРУПА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ В СОФИЯ

Градоустройствената композиция – от две тела, заключващи озеленено пространство, и разработка на сградата, като терасовидни жилища – градини, са подчинени на концептуалната идея за създаване на самостоятелен жилищен организъм, откъснат от хаоса и задъханата динамика на градския живот, осигуряващ “зелено” спокойствие и сигурност, и в същото време в непосредствена и удобна връзка с необходимото утилитарно обслужване. Проектът е израз на желанието за обединяване на предимствата на еднофамилните и многофамилни сгради с по-висок стандарт на обитаване и създаване на възможност за отдих и социално общуване.

В голяма част от новосформиралите се жилищни квартали в България липсва социална инфраструктура, обществени пространства и зелени площи, а това нанася вреда върху социалния живот на обитателите и предразполага към отчуждението на техните жители. Тези територии са чужди на града, не са част от него, затова една от водещите цели на проекта е да се създаде сграда, която е вдъхновена от града и принадлежи на него, сграда, в която коридорите се възприемат като улици, общите пространства като площади, а жилищните единици като еднофамилни сгради.

Теренът, отреден за жилищната група, е разположен в най-високата и най-комуникативна част на кв.Лозенец, на кръстовището между бул.Черни Връх от запад, ул.Кораб Планина – от север и ул.Бигла – от юг. Двете основни тела на сградата са с изложения изток и запад, обединени от откритите пространства на вертикалните комуникации от север и юг – стълбища и панорамни асансьори.  Основните подходи към сградата са решени от двете обслужващи улици от север и юг . Така обособеният жилищен обем е отдръпнат към източната имотна граница, осигурявайки достатъчно озеленено пространство към булеварда, отново решено терасовидно, осигурявайки светлина и пространство пред фитнеса, кафе-бара и магазините в сутеренното ниво.

Архитектурната композиция следва функционалната структура на сградата – всяко едно от телата представлява група жилищни единици, отворени към общо „социално” пространство на различни нива. Образуваните по тази начин жилищни тела са свързани помежду си с хоризонтални комуникации, които изолират визуално вътрешния двор от околната среда, създавайки защитена среда. Общите пространства са със свободен достъп, докато жилищните части са с ограничен. Мястото е комуникативно, което дава възможност сградата да стане един център на квартала, място за срещи, за игра на децата и за създаване на социални контакти.

 

Функционално сградата е разделена на обществена и жилищна част. В структурно отношение това делене на функциите се изразява чрез пространственото им разделяне по вертикала – обществените функции са разположени на партерно ниво – кота ± 0,00 и на ниво сутерен- кота -3.50, а жилищната част е разположена на следващите пет етажа – от кота +3.50 до кота +15.50.

Паркирането за живущите  е решено в подземен паркинг с рампа в източната част на имота, откъм ул.Кораб планина. Предвидени са и допълнителни паркоместа на ниво терен, върху паркинг настилка на тревна фуга, в задната част на западното тяло.

Жилищната група е шест-етажна, със сутерен – подземен паркинг, фитнес, магазини и кафе-бар, партерен етаж с обслужващи функции – озеленен вътрешен двор и магазини, и 5 жилищни етажа, решени на галериен принцип, с общи тераси за отдих на втори и четвърти етаж.

Жилищата са с изложения изток и запад, проектирани в 4 типа, с една, две, три спални и мезонети, решени терасовидно в западното тяло, с отдръпване откъм булеварда. Зоните на влизане, кухня, трапезария и дневна са решени еднопространствено, като е дадена и възможност за обособяване на входен вестибюл при желание от страна на собствениците. Стремежът е да се  постигне ясно обособяване на група ден и група нощ.

Избран е един по-изчистен вариант на фасадно третиране, за да може самата сграда да се възприеме с нейните обеми, игра на пространства и озеленени тераси.

арх.Цветомира Иванова

Ръководител на проекта : проф. Боряна Генова
Специалност: Архитектура
Университет : УАСГ
Година на завършване: 2014
Email адрес : tsvetomira.ivanova@gmail.com