Бизнес хотел в централна градска част

Ситуационно решение

Сградата е разположена в УПИ, на североизток от което се намира бул.Шипченски проход и на северозапад – ул. Акад. Людмил Стоянов. Разположението в терена зависи от отстоянията ѝ до съседните съществуващи сгради съгласно с действащи градоустройствени норми.

В близост до имота се намират важни транспортни комуникации – трамвайна линия, спирки на градския транспорт, летище София, бул. Цариградско шосе, автомагистрала Тракия. Това предразполага лесния достъп до хотела за посетителите. Министерството на външните работи и зала Универсиада са едни от най-характерните сгради в околността.

Основният пешеходен подход е от страната на кръстовището на бул. Шипченски

проход и ул. Акад. Людмил Стоянов. Автомобилният подход се осъществява от ул. Акад. Людмил Стоянов, тъй като натовареността на движението в тази част е по-малка.

В проектното решение са предвидени:

–     паркинг за посетители – 19 бр. към локалното платно

–     паркинг за автобуси – 2 бр. към локалното платно

–     паркинг за служители – 7 бр.

–     подземен паркинг с рампа (10 % наклон), разположена в дъното на имота – 77 бр.

–     кръгово обръщало пред главния вход за посетители на хотела.

Архитектурен облик

Това, което се забелязва е разнообразието в обемните височини на намиращите се в непосредствена близост сгради. За мен връзката с околната среда беше водещ фактор при проектирането на бизнес хотел в градска част.  Поради това концепцията на сградата е вдъхновена от динамичния градски силует, който е отразен при обемно-пространственото решение – различните височини и разчленяването на обемите.

Използвани са два вида камък за третирането на фасадния облик – варовик и базалт, като първият цели да впише сградата в заобикалящото пространство, а вторият материал създава лек контраст и засилва динамиката на обемите. Сградата се състой от няколко обема. Едно високо тяло, помещаващо в себе си основно хотелските стаи и част от офисите в първите етажи. През него преминава атриум, който засилва приятното усещане от престоя на гостите на хотела. Останалите обеми са по-ниски и оформят офис центъра от страната към бул.Шипченски проход и хотелския блок от страната на ул. Акад. Людмил Стоянов. Зелените покриви на три от по-ниските обеми създава едно по-приятно визуално усещане на посетителите на хотела. Сградата се отваря към вътрешен двор, който е достъпен не само за гостите на хотела, но и за външни посетители. Това отваряне осигурява максимална визуална видимост към планината Витоша

В процеса на проектиране съм се стремил към постигане на хармония със съществуващите сгради и околната среда – именно затова боравя с разместването на обемите и разликите им във височина. Както се забелязва, обемите в план не са разположени на една права – това се дължи на факта, че в градското пространство рядко се случва всички сгради да са подравнени една спрямо друга.

Функционално решение

Сградата разполага с два главни входа – един за хотелската част (блок „А“) и един за бизнес частта (блок „Б“). Главните комуникационни ядра са две за всяка, като в последствие в горните етажи те преминават в хотелската част. В офис частта се намира и едно второстепенно ядро, което се намира в един от ниските обеми. Най-ниската кота корниз на хотела е +13.20, а най-високата е +52.90. Между двата блока на хотела се намира атриум завършващ с горно осветление, който от една страна разделя двете части визуално, и от друга осъществява връзката между тях като позволява преминаване през него на ниво партер. Общите нива на блок „А“ и „Б“ са:

–     сутерен (-3.50) – подземен паркинг, технически помещения, складове

–     партер (±0.00) – фоайе и рецепция със съответните помещения, лоби бар, ресторант, кухня към ресторанта, магазини, зали за заседания, конферентна зала, помещение за бизнес услуги и атриум, бар към залния комплекс

–     1 етаж (+4.00) – офиси, администрация, фитнес център, техническо помещение басейн

–     2 етаж (+8.00) – офиси, спа център с басейн

–     3 етаж (+12.00) – офиси, кафе-сладкарница, тераси

Хотелската част със стаите обхващата етажите от кота +16.00 до +49.00. Тя разполага със следните типове стаи:

–     48 бр. стаи с 2 легла

–     16 бр. стаи тип „Студио“

–     6 апартамента с една спалня

–     12 апартамента с две спални

Общият брой предлагани легла е 188.

арх.Валентин Чапразлиев

Специалност: Архитектура
Университет: УАСГ
Година на завършване: 2014
Телефон: 0887 442 444
Имейл: v.chaprazliev@gmail.com