Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ДВАНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

ДНЕВЕН РЕД


Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Дванадесето редовно Общо събрание на 16 и 17 май 2014 г. в конферентната зала на хотел „Ралица Супериор“ – курортен комплекс „Албена“, с начален час 10.00 часа на 16 май 2014 г..
1. Приемане на Правила (регламент) на Общото събрание

2. Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2013 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2013 г.

4.Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2013 г.

5. Отчет на Бюджет 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2013 г.

6. Изслушване на одиторски доклад и приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ за 2013 г.

7.Избор на одитор за 2014 година; Проект за решение: ОС на КАБ избира одитор за 2014 година.

8.Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2013 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2013 г.

9. Приемане на Бюджет на КАБ за 2014 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет 2014 г.

10. Приемане на изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи на КАБ.

11 Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ

12. Разни.

При липса на кворум към началния час 10 часа на 16 май 2014 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 16 май 2014 г.

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА РК СОФИЯ ОБЛАСТ:
1 Анастас Атанасов Узунов 02197
2 Атанас Тодоров Тосев 00299
3 Борислав Георгиев Владимиров 01881
4 Белян Николов Белчев 01171
5 Ваня Евтимова Серафимова 01783
6 Ваня Чавдарова Гергова 03633
7 Веселин Радев Серкеджиев 02344
8 Галин Павлов Василев 02291
9 Георги Димитров Савов 00985
10 Даниела Цветанова Дикова 02461
11 Диана Петрова Хасъмова 02075
12 Емил Стефанов Драганов 00410
13 Живко Василев Трайков 03659
14 Живко Митев Велев 01611
15 Ивайло Славчев Иванов 01340
16 Ивайло Тодоров Петков 02656
17 Иво Димитров Младенов 03664
18 Иво Димитров Пантелеев 02789
19 Ирина Владимирова Лалева 04806
20 Катерина Георгиева Христова 04931
21 Маргарита Александрова Козовска 01123
22 Мариела Георгиева Андреевска 01014
23 Марин Пасков Бакалов 01134
24 Мирослав Бойчев Церовски 03238
25 Николай Иванов Няголов 01217
26 Николай Крумов Каменов 01169
27 Николай Янчев Симеонов 03593
28 Петко Начев Симеонов 01022
29 Пламен Асенов Божилов 02567
30 Пламен Тодоров Братков 02929
31 Радомира Методиева Дамянова 03118
32 Радосвета Йорданова Едрева 02489
33 Розина Живкова Червенкова 00596
34 Цветан Ивов Петров 03830
35 Янка Теофилова Сачкова 00707

 

РЕЗЕРВИ

Христо Пенчев Пенчев 03617
Радослав Иванов Рашев 02995
Константин  Недков Пеев 02278