Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Инициатива на ГРАДЪТ Медиа Груп – Aкадемия ГРАДЪТ

Aкадемия ГРАДЪТ е нов проект на ГРАДЪТ Медиа Груп, който има за цел да предостави възможност на ученици и студенти от  специализираните училища и университети да се потопят в света на професията по един интересен и иновативен начин. Ние си поставихме задача да изградим активна връзка между младите хора и изявените представители на бизнеса.  „Академията“  е място, познато от хиляди години като храм на мъдростта и уменията. Нашата мисия е точно такава – да надградим знанията и развием качествата на участниците, което да им помогне при тяхната успешна бъдеща реализация. Учениците и студентите ще се запознаят с доказани специалисти – ментори (бизнес-партньори от водещи компании, изявени професионалисти в определени области) и заедно ще проучват и анализират множество световни практики, най – иновативните методи и решения при реализирането на различни проекти, ще посетят обекти, свързани с техните задачи и не на последно място-ще разработят и представят идеен проект по поставени задачи.

Идейните проекти ще бъдат експонирани в ИЗЛОЖБА ГРАДЪТ – Октомври 2014 в град София, а няколко от най-креативните и добри практики ще бъдат наградени.

За повече информация и регистрация,
моля посетете сайта на Академия ГРАДЪТ: 
www.thecityacademy.bg

Целеви групи и участници :

1. Ученици от специализирани техникуми по архитектура и строителство

2. Студенти от специалности „архитектура“;  “ сградно и транспортно строителство“ , „строителство на сгради и съоръжения“„управление на проекти“

Основните цели на проекта:

1. Активна връзка между NEXT GENERATION (ученици и студенти) и бизнеса
2. Изследване, проучване и популяризиране на добрите практики у нас и по света
3. Насочване на учениците и студентите към променящите се условия за реализация и новости в тяхната професия
4. Натрупване на практически опит и знания, необходими за успешна професионална реализация
5. Посещения на обекти, свързани с темите на участниците

Предмет и етапи на проекта : 

– Избор на тема 
– Регистрация на участниците  
– Избор и структуриране на екипи от 5 човека
– Запознаване на участниците с партньорите, организационния екип, менторите
– Предоставяне на проектното задание и необходимата документация за работа по проекта
– Проучване и анализ на иновативни решения от световната практика
– Дискусии по поставените теми и посещения на обекти  свързани с темата
– Проучване и изследване на концептуални проектни идеи върху реален терен по различни задания
– Изследване, обобщаване и популяризиране на добри практики и прилагането на иновативни продукти и технологични решения за постигане на оптимални резултати при реализацията на такъв тип проекти
– Разработване на проектите от участниците
– Преглед и оценка на проектите
– Изложба Градът, награди NEXT GENERATION AWARDS

Основни критерии за проектите :
Проектите ще бъдат оценявани по постигнатите резултати свързани с пълнота на проучването, оригиналност на идеята, начин на представяне.

www.thecityacademy.bg